xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsområdet i EU

Sundhedsstyrelsen deltager i en række samarbejder og internationale fora i regi af EU.

Sundhedsstyrelsen er blandt andet National Focal Point for EU’s folkesundhedsprogram, EU4Health. Interessenter i de enkelte medlemslande har mulighed for at søge midler gennem EU4Health til konkrete indsatser defineret af EU-Kommissionen i de årlige arbejdsprogrammer. Som National Focal Point står Sundhedsstyrelsen til rådighed, hvis man har spørgsmål til sundhedsprogrammet eller de årlige arbejdsprogrammer.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens arbejde med EU4Health her

Sundhedsstyrelsen repræsenterer også Danmark i EU’s Health Security Committee (HSC), der har til formål at sikre europæisk koordination i spørgsmål om potentielle grænseoverskridende sundhedstrusler. Derudover har Sundhedsstyrelsen plads i bestyrelsen for det Europæiske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (ECDC), der overvåger sygdomsforekomsten i Europa og rådgiver de nationale sundhedsmyndigheder om håndteringen af grænseoverskridende sygdomsudbrud.

Sundhedsstyrelsen indgår endvidere i Board of Member States under Europakommissionen, som står for administration og drift af de Europæiske Reference Netværk (ERN). ERN samler læger og forskere med ekspertise inden for sjældne eller komplekse sygdomme. Hensigten er, at en ekspert inden for et specialiseringsområde kan trække på kolleger i hele EU i et samlet netværk.

Læs mere om de Europæiske Reference Netværk her

På strålebeskyttelsesområdet repræsenterer Sundhedsstyrelsen også Danmark i en række internationale fora i blandt andet EU.

Læs mere om det internationale samarbejde på strålebeskyttelsesområdet her

Opdateret 08 JUL 2022