xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Samarbejde

Samarbejde er en af Sundhedsstyrelsens værdier.

Vi anser det som meget vigtigt at finde kloge løsninger sammen med andre. Derfor inddrager vi også fagpersoner på sundhedsområdet i vores arbejde. Vi arbejder sammen med faglige miljøer, kommuner, regioner, private aktører og civilsamfund, og vi arbejder på tværs af fagligheder, systemer og sektorer.

Læs mere om

Arbejdsgrupper

Udvalg og taskforces

Faste sagkyndige rådgivere

Faglige råd

Habilitet

Opdateret 05 MAJ 2019