xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Viden og evidens

Sundhedsstyrelsens arbejde bygger på en høj faglighed, og på viden. Vi udfører ikke selv forskning, men vi anvender national og international forskning i forbindelse med vores opgaver og rådgivning.

I Sundhedsstyrelsen omsætter vi sundhedsfaglig viden til anbefalinger, rådgivning mm. Vi løser evidensopgaver ud fra en systematisk og transparent metodetilgang, så vi kan sikre en høj faglig standard i vores produkter. Dette sikrer, at vores anbefalinger og rådgivning er baseret på opdateret og pålidelig viden, og at vores beslutningsgrundlag er transparent for brugerne.

Metodetilgangen skal være systematisk, kritisk og frem for alt transparent. Det er vigtigt, at metodevalget tydeligt fremgår i den endelige udgivelse. Type af viden og valg af metodisk tilgang skal afpasses det enkelte projekt. Uafhængig af valgt tilgang skal man som minimum altid dokumentere processen, herunder beskrive den sundhedsfaglige problemstilling, udvælgelse af evidensgrundlaget, samt hvordan man forholder sig til kvaliteten af evidensgrundlaget, og hvordan man kommer frem til konklusioner og anbefalinger.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens metodetilgang i udarbejdelse af projekter 
Opdateret 21 JUN 2024