xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nordisk samarbejde på sundhedsområdet

Sundhedsstyrelsen samarbejder med de øvrige nordiske lande i regi af Nordisk Ministerråd. Samarbejdet mellem de nordiske lande omfatter de fem nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland.

Nordisk Ministerråd består af samarbejdsministrene og 10 fagministerråd. Sundhedsstyrelsen indgår i og bidrager til samarbejdet på sundhedsområdet i regi af Nordisk Ministerråd for Social- og Sundhedspolitik, som er et af de 10 fagministerråd.

Sundhedsstyrelsen indgår blandt andet i Nordisk udvalg for højt specialiseret behandling og Netværk for sjældne sygdomme, som blev oprettet i regi af Nordisk Ministerråd i 2016.

Formålet med Nordisk udvalg for højt specialiseret behandling er at konsolidere og understøtte det nordiske samarbejde omkring højt specialiseret behandling og at identificere yderligere muligheder og behov for samarbejde.

Formålet med Netværk for sjældne sygdomme er at udnytte fælles viden og erfaring omkring sjældne sygdomme på tværs af de nordiske lande.

Derudover deltager Sundhedsstyrelsen som Danmarks repræsentant i det nordiske beredskabssamarbejde under Nordisk Råd (Svalbardgruppen).

Læs mere om Svalbardgruppen her

Opdateret 08 JUL 2022