xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til tidlig opsporing

Kommuner, almen praksis og private aktører kan igen søge om midler til afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade.

Tidsramme

Afprøvningen skal igangsættes 1. marts 2022 og afsluttes inden udgangen af 2024.

Baggrund for projektet

Baggrunden for puljen er, at der ses en stigning i antallet personer med en spiseforstyrrelse, samtidig med at antallet af især unge med selvskade er steget. Der ses fortsat et behov for en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade.

Formål

Formålet med puljen er at afprøve redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade generelt set i kommunalt regi, i almen praksis og ved private aktører.

Hvem kan søge

Midlerne er primært afsat men henblik på at videreføre projekter, der blev støttet med midler fra satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021, men kan også søges af nye initiativer i kommuner, almen praksis og af private aktører.

Kriterier for udvælgelse af ansøgninger

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende forhold i ikke-prioriteret rækkefølge:

  • Geografisk spredning
  • Videreudvikling af afprøvede metoder
  • Sammenhæng med eksisterende tilbud i sundhedsvæsenet og samarbejde på tværs af sektorer
  • Dækning af både land og by
  • Patient/borgergrundlag og involvering
  • Forankringsperspektiver

Økonomi

Til delpuljen til afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing afsættes 9,0 mio. kr. i 2022-2024.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 10. november 2021 kl. 12.00

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.
Spørgsmål af faglig karakter kan rettes til: Michael Axelsen, tlf.: 23 47 52 92, e-mail: miax@sst.dk eller Caroline Storr Krogh, tlf.: 24 66 08 68, e-mail: cask@sst.dk

Opdateret 27 SEP 2021