xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af styrket indsats til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade

Denne rapport formidler evalueringen af satspuljen til styrket indsats til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade. I perioden 2018-2021 har kommuner, regioner og private aktører via en satspulje afprøvet nye samarbejdsmodeller, behandlingstilbud og redskaber til at finde mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade tidligt. Evalueringen peger på gode erfaringer med indsatsen.

EVALUERINGER 25 APR 2022