xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats for mennesker med spise­forstyrrelser og selvskade: delpulje om afprøvning af vurderings­redskaber

Siden 2006 er antallet af personer registreret med spiseforstyrrelser steget. Samtidig opleves det, at antallet af især unge med selvskadende adfærd er stigende. Der er fortsat behov for at sikre tilstrækkelig viden om indsatser og konkrete tilbud til denne patientgruppe, både i og uden for psykiatrien.

Derfor er der på satspuljeaftalen for 2018-2021 afsat midler til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade. Indsatsen skal sikre en specialiseret rådgivning, som mangler i dag, samt rettidig hjælp og specialiseret behandling.

Afrapportering

Afsluttende evaluering 2022

Rambøll har på vegne af Sundhedsstyrelsen gennemført ekstern evaluering af projekterne som fik midler fra satspuljen for 2018-2021 (april 2022)

Erfaringsopsamling 2019

Implement har på vegne af Sundhedsstyrelsen gennemført denne erfaringsopsamling om ”gode metoder og viden om effektive indsatser målrettet mennesker med selvskadende adfærd”.

Erfaringsopsamling om gode metoder og viden om indsatser målrettet mennesker med selvskadende adfærd. Afrapportering udarbejdet for Sundhedsstyrelsen (januar 2019)

Bevillinger

Sundhedsstyrelsen bevilgede i juni 2018 midler til følgende 5 projekter:

1. ”Tidlig opsporing af selvskade og spiseforstyrrelser blandt børn og unge i Svendborg Kommune”
Projektejer: Svendborg Kommune

2. ”Task Force for Spiseforstyrrelser og Selvskade”
Projektejer: Holstebro Kommune

3. ”Det mentale sundhedshjul til tidlig opsporing af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade”
Projektejer: Roskilde Kommune

4. ”Udvikling og afprøvning af vurderingsredskaber og en opkvalificerende undervisningsindsats til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade i kommunerne”
Projektejer: Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS)

5. ”Udvikling af vurderingsredskaber til tidlig opsporing af personer med spiseforstyrrelser og selvskade, målrettet praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle”
Projektejer: Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS)

Materialer

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning

Satspuljeaftale 

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade - alle puljer

2018-2021

2022-2024

Opdateret 16 NOV 2018