xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til tidlig opsporing

Kommuner, almen praksis og private aktører kunne igen søge om midler til afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade.

Baggrund for projektet

Baggrunden for puljen er, at der ses en stigning i antallet personer med en spiseforstyrrelse, samtidig med at antallet af især unge med selvskade er steget. Der ses fortsat et behov for en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade.

Formålet med puljen er at afprøve redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade generelt set i kommunalt regi, i almen praksis og ved private aktører.

Midlerne er primært afsat men henblik på at videreføre projekter, der blev støttet med midler fra satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021, men kan også søges af nye initiativer i kommuner, almen praksis og af private aktører.

Afrapportering

For denne pulje er der ikke afsat midler til ekstern evaluering. Monitorering og evalueringen vil foregå løbende via statusrapporter og en slutrapport.

Rambøll har på vegne af Sundhedsstyrelsen gennemført ekstern evaluering af projekterne, som fik midler fra satspuljen for 2018-2021

Bevillinger

Sundhedsstyrelsen bevilgede i januar 2022 midler til følgende 4 projekter:

  • Minding You - Brønderslev Kommune
  • Tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge - Sønderborg Kommune
  • STOB – Screeningsværktøj til Tidlig Opsporing af BED i almen praksis samt udbredelse af viden om BED i almen praksis - Nationalt Center for Overvægt (NCFO), Region Midtjylland + Caretoons
  • Tidlig opsporing af tvangsoverspisning (BED) i danske kommuner - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade

 

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade - alle puljer

2018-2021

2022-2024

Opdateret 21 JAN 2022