xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats for mennesker med spise­forstyrrelser og selvskade: delpulje om kapacitets­udvidelse

Siden 2006 er antallet af personer registreret med spiseforstyrrelser steget. Samtidig opleves det, at antallet af især unge med selvskadende adfærd er stigende. Der er fortsat behov for at sikre tilstrækkelig viden om indsatser og konkrete tilbud til denne patientgruppe, både i og uden for psykiatrien.

Derfor er der på satspuljeaftalen for 2018-2021 afsat midler til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade. Indsatsen skal sikre en specialiseret rådgivning, som mangler i dag, samt rettidig hjælp og specialiseret behandling.

Afrapportering

Afsluttende evaluering 2022

Rambøll har på vegne af Sundhedsstyrelsen gennemført ekstern evaluering af projekterne som fik midler fra satspuljen for 2018-2021 (april 2022)

Erfaringsopsamling 2019

Implement har på vegne af Sundhedsstyrelsen gennemført denne erfaringsopsamling om ”gode metoder og viden om effektive indsatser målrettet mennesker med selvskadende adfærd”.

Erfaringsopsamling om gode metoder og viden om indsatser målrettet mennesker med selvskadende adfærd. Afrapportering udarbejdet for Sundhedsstyrelsen (januar 2019)

Bevillinger

Sundhedsstyrelsen bevilgede i maj 2018 midler til følgende 9 projekter: 

1. ”Udvikling af integreret samarbejdsmodel for behandling og overgange for borgere med spiseforstyrrelser, som gennemgår særligt komplicerede forløb”
Projektejer: Region Syddanmark

2. ”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser i Psykiatrien i Region Nordjylland – etablering af spiseværksted og styrkelse af den familieterapeutiske indsats”
Projektejer: Region Nordjylland

3. ”Styrket indsats for børn og unge med alvorlig spiseforstyrrelse og unge og voksne med svær selvskade”
Projektejer: Region Midtjylland 

4. "Kapacitetsudvidelse og opkvalificering af behandling for selvskadende patienter i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden: Oprettelse af team for selvskade”
Projektejer: Region Hovedstaden, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

5. ”Udvidet behandling af spiseforstyrrelser og forebyggelse af drop-out”
Projektejer: Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Ballerup

6. ”Tidlig indsats mod spiseforstyrrelse og selvskade”
Projektejer: Askovhus 

7. ”Rettidig indsats til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade”
Projektejer: Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS)

8. "Den tværsektorielle enhed – Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade”
Projektejer: Region Sjælland

9. ”Udvikling af undervisningsmateriale til gruppesessioner på bosteder som benytter DAT”
Projektejer: Sct. Mikkel

Materialer

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning

Satspuljeaftale

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade - alle puljer

2018-2021

2022-2024

Opdateret 16 NOV 2018