xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Materiale om covid-19 til øvrige sektorer end sundheds- og ældresektoren

Materiale til ledere og ansatte

Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt, at man i øvrige sektorer i videst muligt omfang følger de generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning. Hvis du har behov for yderligere rådgivning, skal du henvende dig til din ansvarlige sektormyndighed.

Sundhedsstyrelsen har derudover udarbejdet en række materialer om generel forebyggelse af smittespredning, som frit kan downloades og benyttes.  

Materialer

2. Dagtilbud, skoler, uddannelse og andre tilbud målrettet børn og unge

Retningslinjer og anbefalinger

Find information og materialer om hygiejne her:

Hygiejne: Skoler og dagtilbud 

Opdateret 05 MAJ 2022