xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Historien bag organdonation

Transplantation af større organer har været en mulighed i Danmark siden 1964.

Organer bliver aldrig fjernet, før en patients død er blevet bekræftet ud fra fastlagte kriterier. Det er et lovkrav i Sundhedsloven, at man skal være erklæret død, for at organdonation kan finde sted.

Ifølge loven kan man erklære en patient død efter ét af disse to kriterier:

  • Ophør af al hjernefunktion (hjernedødskriteriet): Det betyder, at der ikke længere kommer blod og ilt op til hjernen. Når hjernen er uden blod og ilt, så dør man og kan ikke bringes til live igen.
  • Uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed (det cirkulatoriske dødskriterieum): Det betyder, at man holder op med at trække vejret og hjertet stopper.

Frem til 1990 blev der i Danmark kun transplanteret nyrer, bugspytkirtel og hornhinder fra afdøde donorer, da øvrige organer, som for eksempel hjertet, ikke kunne sikres tilstrækkelig tilførsel af ilt.

Med indførelsen af hjernedødskriteriet i 1990 blev det muligt at transplantere flere organer, herunder også hjerte, lunge og lever. Det skyldtes, at cirkulation og dermed ilttilførslen til donororganer kunne opretholdes hos den afdøde gennem behandling med respirator og kredsløbsunderstøttende medicin, frem til udtagelse af organerne.

Danmark deltager i et internationalt samarbejde om organdonation med de andre nordiske lande gennem Scandiatransplant. Samarbejdet indebærer, at organer fra en dansk donor kan sendes til et af de andre nordiske lande, og omvendt, hvis en patient har et særligt akut behov, eller hvis der er organer, som ikke har en umiddelbar modtager i et land, men kan få det i et andet. 

Sundhedsstyrelsen er den ansvarlige myndighed for organdonation og varetager oplysningsindsatser på området.

Sammen med sundhedspersoner og organisationer på området arbejder Sundhedsstyrelsen for at sikre en fortsat positiv holdning til organdonation og transplantation hos befolkningen gennem information og andre tiltag. Vi arbejder også for, at der i sundhedsvæsenet fortsat er opmærksomhed på muligheden for organdonation og transplantation.

Som ansvarlig myndighed på området følger Sundhedsstyrelsen desuden udviklingen på området og rådgiver Indenrigs- og Sundhedsministeriet om organdonation.

 
Opdateret 27 JUN 2023