xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fakta om organdonation

Her kan du læse fakta om organdonation i Danmark.

Hvor mange danskere har taget stilling til organdonation?

To ud af tre danskere har taget stilling til organdonation på en af de tre gyldige måder.

Hvor mange mennesker har registreret sig som organdonor?

1.339.347 personer har tilmeldt sig Organdonorregistret (opgjort 31. december 2022). Af dem er der 75 %, der har givet fuld tilladelse, 17 % der har givet begrænset tilladelse og 6% der har givet forbud mod at få sine organer doneret. De resterende 2 % ved det ikke.

Hvor mange har brug for en organtransplantation i Danmark?

I 2022 modtog 388 patienter et eller flere organer fra danske eller udenlandske donorer. Ved udgangen af 2022 stod 460 mennesker på venteliste til et organ.

Kan man blive for gammel til at være organdonor?

Der er ingen øvre grænse. Den ældste organdonor i Danmark var 92 år.

Kan man blive organdonor selvom man har en sygdom?

Alder, sygdomme og/eller livsstil er ikke nødvendigvis en hindring for at blive organdonor. Skulle situationen opstå, vil lægerne undersøge, om organerne kan bruges til transplantation, og om der er match på ventelisterne.

Organdonation i tal (2014-2023)

Antal afdøde organdonorer

Antal levende nyredonationer

Antal patienter på venteliste til et organ

Antal organmodtagere fra både levende og afdøde donorer

Opdateret 27 JUN 2023