xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Helbred ved brug af e-cigaretter

Der er betydelig usikkerhed omkring, hvad det betyder for dit helbred på langt sigt at bruge e-cigaretter. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor ikke brugen af e-cigaretter.

Da e-cigaretter kun har været på det internationale marked siden 2006, er der endnu ikke lavet videnskabelige studier, der gør det muligt at vurdere de langsigtede helbredsmæssige konsekvenser ved brug af e-cigaretter.

Det vurderes, at selvom e-cigaretter ikke indeholder alle de samme skadelige stoffer som cigaretter og rulletobak, kan e-cigaretter ikke betragtes som sikre for brugernes helbred. Det skyldes dels usikkerheden om de mulige helbredsmæssige konsekvenser ved at inhalere de forskellige indholdsstoffer og dels viden om nikotins negative konsekvenser for helbredet, for især børn og unge. 

Se mere om indholdsstofferne: Fakta om e-cigaretter 

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. e-cigaretter

  1. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af e-cigaretter
  2. Sundhedsstyrelsen fraråder at børn, unge, gravide og ammende bruger e-cigaretter
  3. Sundhedsstyrelsen advarer mod at tilsætte ting som f.eks. olier til e-væsker.
  4. Sundhedsstyrelsen anbefaler kvalitetssikret rygestoprådgivning i kombination med godkendt rygestopmedicin til gennemførelse af rygestop.

Brug af e-cigaretter og de helbredsmæssige konsekvenser 

Sundhedsstyrelsen har på anmodning fra Sundheds- og ældreministeren udarbejdet en redegørelse om faglig viden om e-cigaretter. Anmodningen omfattede dels en beskrivelse af de helbredsmæssige konsekvenser ved brug af e-cigaretter, særligt hos børn og unge, dels en beskrivelse af situationen i USA, hvor man har set sygdomstilfælde og dødsfald efter brug af e-cigaretter, og dels en beskrivelse af gældende lovgivning om e-cigaretter i andre lande (Norden, England, USA og Australien).

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af videnskabelig litteratur, samt gennemgang af undersøgelser, der beskriver brugen af e-cigaretter i Danmark, udarbejdet et notat der bl.a. beskriver indholdsstoffer, helbredseffekter, brugen af e-cigaretter samt risikoen for børn og unge.

I notatet konkluderes:

  • at der er en markant større andel af børn og unge, der ikke ryger, som har prøvet e-cigaretter, end voksne, der ikke ryger, som har prøvet e-cigaretter.
  • at ca. 50 % af voksne, der bruger e-cigaretter, ryger også cigaretter.
  • at forbruget blandt børn og unge er specielt bekymrende, dels på grund af nikotinpåvirkningen af børn og unges hjerner, idet hjernen ikke er fuldt udviklet før 25-års alderen, dels er risikoen for, at børn og unge begynder at ryge cigaretter større, hvis de har prøvet e-cigaretter end hvis de ikke har prøvet e-cigaretter.
  • at smagsstoffer er en af de ledende årsager til, at børn og unge prøver e-cigaretter.
  • at der endnu ikke foreligger undersøgelser af helbredseffekter af langtidsbrug af e-cigaretter, men undersøgelser af e-væsker og aerosoler viser indhold af kemiske stoffer med skadelige og potentielt skadelige helbredseffekter.
  • at der endnu kun foreligger relativt få humane undersøgelser af de helbredsmæssige konsekvenser ved brug af e-cigaretter, men vurderet ud fra de toksikologiske undersøgelser af e-væsker og aerosoler, hvor mistanken især retter sig mod smagsstofferne, må det sammenholdt med viden om nikotins negative effekter frarådes børn og unge, gravide og ammende at anvende e-cigaretter.

Læs notatet: Brug af e-cigaretter og de helbredsmæssige konsekvenser (oktober 2019)

Situationen i USA

I USA er der rapporteret en række sygdomstilfælde og dødsfald efter brug af e-cigaretter. For at få den nyeste information om sygdomstilfældene i USA, og følge arbejdet med at finde årsagen, henvises til Centers for Disease Control and Preventions (CDC) hjemmeside www.cdc.gov.

CDC hører under Department of Health and Human Services, og er det amerikanske center for infektionsforebyggelse og folkesundhed.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat, som gør status over situationen i USA.

Læs notatet: Situationen i USA - brug af e-cigaretter (oktober 2019)

Opdateret 27 OKT 2019