xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Afsluttede projekter om rehabilitering på ældreområdet

På baggrund af satspuljemidler blev der i 2012-2016 gennemført et projekt i Sundhedsstyrelsen for at kvalificere, dokumentere og udbrede en rehabiliteringsmetode på ældreområdet.

Projektet består bl.a. af følgende materiale:

Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis (hovedrapport)

Kortlægning af kommunernes erfaringer med rehabilitering på ældreområdet

Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne

Brug af redskaber i rehabilitering til hverdagens aktiviteter på ældreområdet

Målgruppen for rehabilitering til hverdagens aktiviteter

Materialet henvender sig især til kommunale ældrechefer, driftsledere og til projektledere, der beskæftiger sig med rehabilitering på ældreområdet, men kan læses af alle med interesse for rehabilitering.

Opdateret 29 AUG 2019