xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Håndbog i Rehabiliterings­forløb på ældreområdet

Håndbogen havde til formål at understøtte kommunernes arbejde med at gennemføre rehabiliteringsforløb på ældreområdet.

VIDEN OG INSPIRATION 31 MAR 2016

I 2023 er der udgivet en ny praksisnær håndbog om rehabilitering på ældreområdet, som bygger på erfaringer fra praksis og den nyeste viden på området. Den nyeste viden på området finder du derfor her.

Håndbog om rehabilitering på ældreområdet (2023)

Den gamle håndbog ligger stadig tilgængelig her på siden, som et historisk opslagsværk. Håndbogen blev udgivet i 2016 som en del af et satspuljeprojekt, der havde til formål at understøtte kommunernes arbejde med at gennemføre rehabiliteringsforløb på ældreområdet i forbindelse med implementering af § 83 a i Lov om social service.

Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet efter lov om social service (2016)