xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye anbefalinger skal hjælpe mennesker med epilepsi

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag nye anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med epilepsi. Anbefalingerne skal sikre bedre og mere sammenhængende forløb og skabe opmærksomhed på de mange andre problemer, der kan være forbundet med at have epilepsi – også når anfaldene er under kontrol.

18 AUG 2023

Epilepsi er ofte en kronisk sygdom, som kan ramme i alle aldre. Typisk kendes sygdommen på krampeanfald. Men mange patienter lever også med forskellige andre problemer, der kan gøre det svært at håndtere hverdagen, at fastholde deres arbejde, følge med i skolen, eller som medfører begrænsninger i det sociale liv.

Epilepsi er en af de hyppigst forekommende kroniske hjernesygdomme og ses hos godt 1 % af befolkningen. De fleste medarbejdere i sundhedsvæsnet, på kommunen, på institutioner og skoler, bosteder og plejehjem og uddannelsessteder vil derfor på et tidspunkt møde mennesker med epilepsi. 

”Der er fortsat et stort udviklingspotentiale i at støtte mennesker med epilepsi i at leve et så problemfrit og godt liv som muligt, og det potentiale håber vi, at anbefalingerne kan være med til påvirke,” siger Louise Lauridsen, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, og forklarer nærmere:

”Det kan være en udfordring at leve med epilepsi, og mange oplever for eksempel enten kognitive, psykologiske eller sociale problemer som følge af epilepsien. Det er ikke altid nemt at gennemskue sammenhængen mellem problemet og sygdommen. Derfor er det vigtigt, at læger, pædagoger, lærere og andre fagpersoner med kontakt til personen overvejer, om der er behov for en form for støtte,” siger Louise Lauridsen.

Anbefalingerne er udarbejdet som del af en større indsats på epilepsiområdet, hvor der i 2019 blev afsat 32 millioner til at styrke området med blandt andet nye kliniske retningslinjer, udbredelse af viden om sygdommen og forbedre indsatsen overfor unge med epilepsi, med videre.

Anbefalingerne er tiltænkt alle fagprofessionelle, der arbejder på steder, hvor der kan være mennesker med epilepsi. De er udarbejdet med bidrag fra en bredt sammensat arbejdsgruppe med centrale aktører og fagpersoner på området.

Læs anbefalingerne:

Epilepsi: anbefalinger for tværsektorielle forløb

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet