xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Borgerens behov og motivation er kernen i vellykket rehabilitering

Siden 2019 har fem kommunale projekter arbejdet med at styrke rehabiliteringen af borgere med kroniske sygdomme gennem større inddragelse og skræddersyede tilbud. Sundhedsstyrelsen har fået projekterne evalueret og deler nu de gode erfaringer.

25 OKT 2021

Sundhedsstyrelsen anbefalede i 2016 alle kommuner at afholde afklarende samtaler med alle borgere, som med henvisning fra egen læge eller sygehus vil have gavn af et forebyggelsestilbud. Samtalen skal hjælpe med at afklare den enkelte borgers behov, og hvad der vil hjælpe hende eller ham til at gennemføre kommunens forskellige tilbud. 

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af fem kommunale projekter implementeret og afprøvet Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale’ fra 2019. 

Projekterne har skabt gode resultater i form af:

  • en ensrettet og struktureret tilgang til at gennemføre samtaler på borgerens præmisser
  • have fokus på borgerens individuelle ønsker og behov
  • større inddragelse af borgeren i planlægningen af tilbud 

Alle fem kommuner har desuden haft succes med at udvikle eller tilpasse værktøjer, som hjælper sundhedsmedarbejderen til at tale med borgeren om kommunens forskellige tilbud og borgerens ønsker og tvivlsspørgsmål til tilbuddene. 

”Det er vigtigt at inddrage og motivere borgeren i den afklarende samtale for at kunne skræddersy et tilbud med udgangspunkt i borgerens behov og hverdag. De fem projekter har alle haft fokus på redskaber, som inviterer borgerne ind i samtalen og til at sætte ord på, hvad der var vigtigt for den enkelte borger. Disse redskaber og projekternes øvrige erfaringer er vi nu glade for at kunne dele,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Tanja Malene Popp.

Evalueringen viser, at alle fem kommuner har arbejdet systematisk med den sundhedspædagogisk tilgang til borgerne, og at de sundhedsprofessionelle nysgerrighed er en drivkraft for at afdække borgerens situation og individuelle behov. 

Evalueringen er forestået af CPI, Center for Patientinddragelse, på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Evaluering: Forskellige værktøjer - samme tilgang

Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale (2019)

Kronisk sygdom

En kronisk sygdom er en langvarig sygdom eller et sygdomsforløb, som ubehandlet fører til dårligere livskvalitet. Eksempler på typiske kroniske sygdomme:

  • Diabetes
  • KOL
  • Hjertekarsygdomme 
  • Kræft
  • Knogleskørhed
  • Leddegigt