xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale

Borgere med KOL, type 2-diabetes eller anden kronisk sygdom, der henvises til et kommunalt tilbud, skal først have en afklarende samtale om hvilke tilbud, de kan have gavn af.

ANBEFALINGER 09 JAN 2019

Initiativet skal ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, hvori det anbefales, at borgere med kronisk sygdom, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering af funktionsevne og helbredsforhold kan have gavn af et forebyggelsestilbud, bør henvises til en afklarende samtale med en sundhedsprofessionel i kommunen.

Situation, funktionsevne og forudsætninger varierer hos borgere med diabetes eller andre kroniske sygdomme. Det er derfor væsentligt, at der foretages en behovsvurdering i den afklarende samtale, hvor den enkelte borgers behov, ressourcer og ønsker afdækkes med henblik på at kunne tilrettelægge et forebyggelses- og rehabiliteringsforløb, der passer til borgeren. I den afklarende samtale vil den sundhedsprofessionelle i kommunen derfor vurdere borgerens behov samt tilrettelægge et individuelt tilpasset forebyggelses- og rehabiliteringsforløb i dialog med borgeren.

På baggrund af dette har Sundhedsstyrelsen udarbejdet anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale. Anbefalingerne er målrettet sundhedsprofessionelle og ledere, der arbejder med og har ansvaret for de afklarende samtaler.

Formålet med anbefalingerne for behovsvurdering i den afklarende samtale er at styrke en systematisk og ensartet tilgang i den afklarende samtale i kommunen, som borgere med diabetes og øvrige kroniske sygdomme kan henvises til fra deres egen læge eller sygehuslæge.

Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale

Se desuden

Erfaringsopsamling: Værktøjer og metoder til behovsvurdering i den afklarende samtale med personer med type 2 diabetes (2019)

Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom (2016)

Udgivelser om Afklarende samtale

Om Den afklarende samtale

Sundhedsstyrelsen anbefalede i 2016, at: ”alle borgere, der af sygehus eller praktiserende læge vurderes at kunne have gavn af et forebyggelsestilbud, henvises til en afklarende samtale med en kommunal sundhedsprofessionel. […]

 

Formålet med den afklarende samtale er at opnå en fælles forståelse af forventninger til tilbud, herunder de overordnede målsætninger med deltagelse i tilbuddene, og gennem dialog at støtte borgerne i en relevant og behovsorienteret prioritering af tilbud.”

 

Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom