xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvornår anbefales test?

Vi anbefaler, at du bliver testet med en PCR-test, hvis du har symptomer på COVID-19, eller hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus. I andre situationer kan det være en god idé at blive testet med en hurtigtest.

 

Om test

1. Hvis du har symptomer, som kunne være COVID-19

Hvis du har symptomer, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge, kan du selv booke tid til en PCR-test direkte på coronaprover.dk.

Hvis du føler dig så syg, at du har brug for at tale med en læge, eller dine symptomer bekymrer dig, skal du ringe til din læge eller vagtlæge. Lægen kan henvise dig til en PCR-test med hurtigt svar, før du møder op til en konsultation, som typisk vil være dagen efter. Hvis lægen vurderer, at du skal ses med det samme, kan du enten få en tid hos din egen læge eller lægen henvise dig til vurdering i en akutmodtagelse. Snak med din læge om, hvad der kan lade sig gøre. Hvis det drejer sig om et barn under 7 år vil I for det meste blive set hos jeres egen læge. Snak med din læge om, hvad der kan lade sig gøre.

Du skal også altid ringe til lægen, hvis det drejer sig om et barn under 2 år. 

Hvis du er vaccineret og får symptomer på COVID-19, bør du stadig gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst mulig. Dette gælder også, hvis du tidligere har været smittet.

2. Hvis du får at vide, at du er nær kontakt til en smittet person

Hvis du er nær kontakt til en person med COVID-19 kan du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for at få råd og vejledning om, hvilke dage du anbefales at blive testet, og hvordan du ellers bør forholde dig. 

Herefter kan du bestille dine PCR-tests på coronaprover.dk.

Vi anbefaler også, at du bliver testet med en PCR-test som nær kontakt, selvom du er blevet færdigvaccineret (14 dage efter sidste anbefalede stik) eller tidligere har været smittet med ny coronavirus.

3. Hvis du får at vide, at du skal testes forud for særlige undersøgelser, behandlinger osv.

Hvis du får at vide, at du skal testes forud for fx behandling, undersøgelse eller indflytning på institutioner kan din behandler rådgive dig, hvis du har spørgsmål. I nogle situationer kan test undlades, hvis du ikke har symptomer på COVID-19 og enten er færdigvaccineret eller smittet med ny coronavirus inden for de sidste 12 måneder.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at der kan være andre anbefalinger til test i sundheds- og ældresektoren.

Læs:

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

4. Er du 'anden kontakt'

Der kan være situationer, hvor du ikke opfylder kriterierne for at være nær kontakt, men hvor der alligevel er en risiko for, at du kan være smittet. Du er altså ikke en nær kontakt, men en ’anden kontakt’ til en smittet person. Det kan fx være i situationer, hvor der har været mange smittede til samme begivenhed, eller hvis der fx er flere smittede medarbejdere på et kontor, i en fabrikshal mv.  

Du kan fx også få at vide gennem Smitte│stop appen, at du er 'anden kontakt'.

Som ’anden kontakt’ anbefales du umiddelbart at blive testet med en PCR-test eller en hurtigtest hurtigst muligt. Der kan dog være specifikke situationer, hvor Coronaopsporing vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt med andre testtidspunkter. Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for råd og vejledning.

Du kan få et overblik over, hvor du kan få en gratis test på coronasmitte.dk

Hvis du ikke har symptomer på COVID-19, behøver du ikke gå i selvisolation som ’anden kontakt’, men du anbefales at være særligt opmærksom på de generelle, smitteforebyggende anbefalinger, indtil du har fået svar på din test.  

Vi anbefaler også, at du bliver testet som led i smitteopsporing ved udbrud, selvom du er blevet vaccineret eller tidligere har været smittet.

5. Børn og test

Det kan af forskellige årsager være relevant at teste børn under 12 år for ny coronavirus. Her kan du læse anbefalinger og gode råd til, hvornår dit barn anbefales test, samt hvordan du kan støtte dit barn ved test.

Læs:

Info om test af børn for ny coronavirus

Har dit barn symptomer på COVID-19?

6. Situationer hvor det er en god idé at blive testet med en hurtigtest

Hurtigtest (dækker over kviktest, lyntest og antigentest) er et vigtigt screeningsredskab og et godt værktøj til at reducere smitte. Hurtigtest bruges som en smitteforebyggende indsats for at understøtte den nuværende epidemikontrol. 

Der er flere situationer, hvor det kan være en god idé at blive testet med en hurtigtest, fx: 

  • Hvis du skal være sammen med en person, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19, som ikke er færdigvaccineret.
  • Hvis du ikke kan undgå at være sammen med mange mennesker.

Der kan derudover være opfordring til test i nogle sammenhænge som fx på dagtilbuds- og undervisningsområdet. Læs mere om dette på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 

Husk, at hvis du bliver testet positiv ved brug af hurtigtest, skal du få taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt - helst samme dag eller senest dagen efter. PCR-testen kan be- eller afkræfte, om hurtigtesten har givet det rigtige svar. Samtidig kan PCR-testen vise, om du er smittet med en mere smitsom virusvariant.
 

7. Situationer hvor du kan være undtaget for test

I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest
  • Hos personer med misdannelser af næsen eller lignende.
  • Hos personer med kræftsygdomme, eller senfølger efter behandling af kræft i næse, mund eller svælgområdet.
  • Hos personer med nyligt brækket næse eller nylig næseoperation.
  • Hos personer, hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende. 
  • Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
  • Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest eller PCR-test

  • Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
  • Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

Det er ikke længere være muligt at få udstedt dokumentation for at være undtaget fra at skulle vise coronapas. Læs mere på coronasmitte.dk

 
Opdateret 10 SEP 2021