xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sygehus­kapacitet

5. november 2021: Sundhedsstyrelsen forventer over de kommende måneder at se en stigende smitte og sygdomsbyrde forårsaget af både COVID-19 og andre luftvejsinfektioner, herunder influenza.

Sygdomsbyrden forventes at blive særligt stor fra december og ind i februar, bl.a. fordi influenzaepidemien erfaringsmæssigt topper i januar og februar, og fordi fejringer, forsamlinger m.v. i jule- og nytårssæsonen erfaringsmæssigt øger smitten:

Udfordring af sygehuskapaciteten i efterår og vinter 2021/2022 (5. november 2021)

Tidligere dokumenter

Normalisering af sygehusdrift i forhold til håndtering af COVID-19 (2. juni 2021)

Indlæggelser på sygehuse

Sygehuskapacitet 

 

Notater (2020)

National koordinering af sygehuskapacitet ved behov for prioritering (23. december 2020)

Planlægning af udvidelse af national sygehuskapacitet til patienter med COVID-19 (23. december 2020)

Håndtering af kapacitet til COVID-19. Regionernes planlægning og national koordinering (14. december 2020)

Prognose og kapacitet for intensiv terapi (23. marts 2020)

Opdateret 26 NOV 2021