xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvis du skal testes

Vi anbefaler, at du bliver testet, hvis du har symptomer, som kunne være COVID-19 eller er i risiko for at være blevet smittet, fx fordi du er nær kontakt til en, der er blevet smittet med ny coronavirus.

Man kan teste, om du er smittet med ny coronavirus ved at tage en prøve fra dit svælg med en særlig vatpind.

Du bør blive testet hvis: 

 • Du har symptomer, som kunne være COVID-19.
  Ring til din læge mhp. vurdering og evt. henvisning til test. Hvis du ikke har brug for akut lægehjælp, så kontakt din læge den førstkommende hverdag.
 • Du er nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus.
  Hvis du har behov for rådgivning om nære kontakter, kan du kontakte Kontaktopsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed ved at ringe til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02 33 og taste 2.
 • Hvis du får besked på, at du skal testes af en behandlende læge eller tandlæge forud for fx indlæggelse, behandling eller undersøgelse.
  Du skal henvises til test af din behandler, som også kan rådgive dig, hvis du har spørgsmål.
 • Som led i smitteopsporing ved udbrud, fx på skoler, i daginstitutioner, på plejehjem m.v.
  Kontakt den lokale ledelse, hvis du har spørgsmål.

Du kan se resultatet af din test ved at logge ind på Sundhed.dk

Du er smittet med ny coronavirus, hvis der ved dit testresultat står ét af følgende:

 • Positiv
 • Formodet positiv
 • Påvist

Du er ikke smittet med ny coronavirus, hvis der ved dit testresultat står ét af følgende:

 • Negativ
 • Ikke påvist
 
Opdateret 23 SEP 2020