xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvornår du skal testes

Vi anbefaler, at du bliver testet med en PCR-test, hvis du har symptomer på COVID-19, eller hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus. I andre situationer kan det være en god idé at blive testet med en hurtigtest.

 

Om test

1. Hvis du har symptomer, som kunne være COVID-19

Hvis du har symptomer, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge, kan du selv booke tid til en PCR-test direkte på coronaprover.dk.

Hvis du føler dig så syg, at du har brug for at tale med en læge, eller dine symptomer bekymrer dig, skal du ringe til din læge eller vagtlæge. Lægen kan henvise dig til en PCR-test med hurtigt svar, før du møder op til en konsultation, som typisk vil være dagen efter. Hvis lægen vurderer, at du skal ses med det samme, kan lægen henvise dig til vurdering i en akutmodtagelse. Snak med din læge om, hvad der kan lade sig gøre.

Du skal også altid ringe til lægen, hvis det drejer sig om et barn under 2 år. 

Hvis du er vaccineret og får symptomer på COVID-19, bør du stadig gå i selvisolation og blive testet hurtigst mulig. Dette gælder også, hvis du tidligere har været smittet.

2. Hvis du får at vide, at du er nær kontakt til en smittet

Hvis du er nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus, skal du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for at afklare, hvilke dage, du skal testes.

Herefter kan du bestille dine PCR-tests på coronaprover.dk.

Vi anbefaler også, at du bliver testet som nær kontakt, selvom du er blevet færdigvaccineret (14 dage efter sidste anbefalede stik) eller tidligere har været smittet med ny coronavirus.

3. Hvis du får at vide, at du skal testes forud for særlige undersøgelser, behandlinger osv.

Hvis du får at vide, at du skal testes forud for fx behandling, undersøgelse eller indflytning på institutioner kan din behandler rådgive dig, hvis du har spørgsmål. Vær i den forbindelse opmærksom på at der kan være andre anbefalinger til test i sundheds- og ældresektoren. Du kan derfor blive bedt om at blive testet ud fra andre hensyn, end dem der gælder dér, hvor du bruger dit coronapas.

Hvis du er færdigvaccineret eller indenfor de sidste 12 måneder har væres smittet med ny coronavirus og ikke har symptomer på COVID-19, kan testen undlades.

4. Hvis du skal testes som led i smitteopsporing ved udbrud på fx skoler

Hvis du skal testes som led i smitteopsporing ved udbrud i fx skoler, daginstitutioner eller plejehjem, kan du kontakte den lokale ledelse på stedet, hvis du har spørgsmål.

Vi anbefaler også, at du bliver testet som led i smitteopsporing ved udbrud, selvom du er blevet vaccineret eller tidligere har været smittet.

5. Hvis du erfarer, at du er 'anden kontakt'

Det kan fx være gennem Smitte│stop.appen at du bliver opmærksom på, at du er 'anden kontakt'.

Det vil typisk være i de situationer hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor der grundet andre risikofaktorer kan være øget risiko for smittespredning. Det kan fx være i situationer, hvor man er usikker på, om der er blevet holdt nok afstand mellem kollegaer, der fx arbejder overfor eller i nærheden af hinanden.

Som ’anden kontakt’ bør du som udgangspunkt blive testet med en PCR-test eller en hurtigtest hurtigst muligt. Der kan dog være specifikke situationer, hvor Coronaopsporing vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt med andre testtidspunkter. Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 11 05 for råd og vejledning.

Du kan få et overblik over, hvor du kan få en gratis test på coronasmitte.dk.
Du behøver ikke gå i selvisolation, hvis du i øvrigt ikke har symptomer på COVID-19, men du bør begrænse antallet af personer, du ses med og være særligt opmærksom på de generelle, smitteforebyggende anbefalinger, indtil du har fået dit testresultat.

Vi anbefaler også, at du bliver testet som 'anden kontakt', selvom du er blevet vaccineret eller tidligere har været smittet.

6. Hvis dit barn skal testes

Det kan af forskellige årsager være relevant at teste børn under 12 år for ny coronavirus. Her kan du læse anbefalinger og gode råd til, hvornår dit barn bør testes, samt hvordan du kan støtte dit barn ved test.

Læs Info om test af børn for ny coronavirus

7. Situationer hvor det er en god idé at blive testet med en hurtigtest

Hurtigtest (dækker over kviktest, lyntest og antigentest) er et vigtigt screeningsredskab og et godt værktøj til at reducere smitte. Hurtigtest bruges som en smitteforebyggende indsats for at understøtte den nuværende epidemikontrol og som led i genåbningen. 

Der er flere situationer, hvor det kan være en god idé at blive testet med en hurtigtest, fx: 

 • Hvis du møder fysisk op på din arbejdsplads eller uddannelsessted.
 • Hvis du skal være sammen med en person, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19, som ikke er færdigvaccineret.
 • Hvis du ikke kan undgå at være sammen med mange mennesker.
Der kan derudover være krav om at fremvise en negativ test i flere situationer. Læs mere om coronapas på coronasmitte.dk og om dagtilbuds- og undervisningsområdet på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
 
Husk, at hvis du bliver testet positiv ved brug af hurtigtest, skal du få taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt - helst samme dag eller senest dagen efter. PCR-testen kan be- eller afkræfte, om hurtigtesten har givet det rigtige svar. Samtidig kan PCR-testen vise, om du er smittet med en mere smitsom virusvariant.
 

8. Situationer hvor du kan være undtaget for test

I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest
 • Hos personer med misdannelser af næsen eller lignende.
 • Hos personer med kræftsygdomme, eller senfølger efter behandling af kræft i næse, mund eller svælgområdet.
 • Hos personer med nyligt brækket næse eller nylig næseoperation.
 • Hos personer, hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende. 
 • Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest eller PCR-test

 • Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

For krav om dokumentation for undtagelse af test til dit coronapas, læs mere på coronasmitte.dk.

 
Opdateret 08 JUL 2021