Engelsk

Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp

Afdækningen, der er foretaget af Marselisborg for Sundhedsstyrelsen viser, at selvom man ofte har besøg af en hjemmehjælper, så er det ikke nok til at afhjælpe ensomhed fuldt ud. I stedet er der blandt andet behov for at skabe mere systematiserede arbejdsgange for at styrke arbejdet med at komme ensomhed til livs, både internt i hjemmeplejen og i et samspil med frivillige aktører.

04 OKT 2016

Rapport: Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp


I forbindelse med afdækningen er der også udgivet et inspirationskatalog. Det beskriver tiltag, der har fokus på ensomhed, på samspillet mellem hjemmeplejen og frivillige aktører og på at styrke de sociale netværk og sociale færdigheder hos den enkelte hjemmehjælpsmodtager. 

Inspirationskatalog: Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp