xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Evaluering af projekterne i puljen viser, at indsatser igangsat af hjemmeplejen kan forbedre trivslen og reducere ensomhed blandt ældre borgere.

EVALUERINGER, FILM 04 DEC 2019

Projekterne har fokuseret på, hvordan hjemmeplejen kan kompetenceudvikles og opspore ensomme ældre, der modtager meget hjemmehjælp samt tilbyde de ældre borgere relevante aktiviteter, der kan modvirke ensomhed.

Evaluering og beskrivelser af projekterne

Evaluering

Bilag 1: Metode og spørgeskemaer 

Bilag 2: Beskrivelse af projekterne 

13 casebeskrivelser

Eksempelsamling for Styrket indsats mod ensomme ældre, der modtager meget hjemmehjælp

I eksempelsamlingen er der fokus på, hvordan hjemmeplejen kan kompetenceudvikles og opspore ensomme ældre, der modtager meget hjemmehjælp samt tilbyde de ældre borgere relevante aktiviteter, der kan modvirke ensomhed.

Film om projektet