xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygehus­kapacitet og monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet

Marts 2020 - januar 2022

Sygehuskapacitet

I perioder med mange indlæggelser har Sundhedsstyrelsen gjort status over sygehuskapacitet.

 

2022

6. januar 2022

Notatet gør status på situationen på sygehusene med henblik på vurdering af scenarier og de allerede etablerede planer for sygehusvæsenets håndtering af øget pres fra indtag af patienter med covid-19:

Status på udfordringer af sygehuskapaciteten 2021/2022 (dateret 3. januar 2022, 6. januar 2022)

 

2021

22. december 2021

Regionernes planer for håndtering af pres på sygehuskapaciteten og de intensive afdelinger samt Sundhedsstyrelsens vurdering af situationen:

Håndtering af pres på sygehuskapaciteten vinter 2021/2022

Håndtering af belastning på intensiv kapacitet vinter 2021/2022

5. november 2021

Sundhedsstyrelsen forventer over de kommende måneder at se en stigende smitte og sygdomsbyrde forårsaget af både covid-19 og andre luftvejsinfektioner, herunder influenza.

Sygdomsbyrden forventes at blive særligt stor fra december og ind i februar, bl.a. fordi influenzaepidemien erfaringsmæssigt topper i januar og februar, og fordi fejringer, forsamlinger m.v. i jule- og nytårssæsonen erfaringsmæssigt øger smitten:

Udfordring af sygehuskapaciteten i efterår og vinter 2021/2022

2. juni 2021

Sundhedsstyrelsen vurderer, at regionerne kan håndtere antallet af patienter med covid-19 inden for den normale sygehusdrift:

Normalisering af sygehusdrift i forhold til håndtering af covid-19

 

Sygehuskapacitet: covid-19

  • medicinske sengepladser
  • intensive sengepladser
  • udvikling i antal indlagte
  • udvikling i antal nyindlagte

 

 

23. december 2020

National koordinering af sygehuskapacitet ved behov for prioritering

Planlægning af udvidelse af national sygehuskapacitet til patienter med covid-19

 

14. december 2020

Håndtering af kapacitet til covid-19. Regionernes planlægning og national koordinering

 

23. marts 2020

Prognose og kapacitet for intensiv terapi

 


 

Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet

For at følge aktiviteten i sundhedsvæsenet under covid-19 epidemien har Sundhedsstyrelsen sammen med regionerne monitoreret aktiviteten på en række udvalgte områder i praksis- og sygehussektoren.

2022

2021

2020

Indlæggelser på sygehuse

2021

 

Rammer for udskydelse af sygehusaktivitet

2021

29. december 2021

22. december 2021

Regionernes planer for håndtering af pres på sygehuskapaciteten og de intensive afdelinger samt Sundhedsstyrelsens vurdering af situationen kan læses her:

12. januar 2021

Dokumentet beskriver de faglige principper for, hvordan sygehusbehandlingen skal varetages i den kommende tid, hvor sygehusene på grund af epidemien er nødt til at udskyde planlagte tider til patienter med andre sygdomme end covid-19: 


Status for epidemien

2020

15. epidemiuge

Epidemien er under kontrol og Danmark er gået ind i tredje fase af den kontrollerede og gradvise genåbning af samfundet: covid-19 i Danmark - Status på 15. epidemiuge (10. juni 2020)

11. epidemiuge

Smittetrykket er lavt, og Danmark er gået ind i anden fase af den kontrollerede og gradvise genåbning af samfundet. Fokus i denne statusrapport er på de langsigtede og bæredygtige tiltag, der er nødvendige for at kontrollere epidemien på sigt: covid-19 Status i Danmark - Status på 11. epidemiuge (14. maj 2020)

8. epidemiuge

Smittespredningen er reduceret, og der er, mens samfundet gradvist og kontrolleret genåbner, behov for en øget opmærksomhed på at mindske smittespredning i samfundet og beskytte sårbare borgere mod smitte. Fokus i denne uges statusrapport er at sikre, at genåbning af samfundet og aktivitetsomlægningen af sundhedsvæsenet fortsat sker sikkert og trygt. På samme tid lægges grunden til en langsigtet sundhedsfaglig indsats under covid-19: covid-19: Status - 8. epidemiuge (22. april 2020)

7. epidemiuge

Der er nu kontrol og overblik over epidemien, og det er forsvarligt at iværksætte en gradvis og kontrolleret åbning af samfundet samt en omstilling og aktivitetsøgning af sundhedsvæsenet. Fokus i denne rapport er tiltag iværksat for at mindske smittespredning under genåbningen, beskyttelsen af sårbare grupper og det fremadrettede fokus under den gradvise genåbning: covid-19: Status - 7. epidemiuge (15. april 2020)

Indgangen til 6. epidemiuge

Danmark er nu i en situation, hvor det aktuelle smittetryk er faldende, og epidemikurven er bøjet af. Regeringen har d. 6 april udmeldt, at der efter påske påbegyndes en kontrolleret genåbning af udvalgte sektorer i Danmark, herunder dagtilbud og skoler. Med forberedelsen af den kontrollerede genåbning efter påske skal en række af smitte-forebyggende tiltag justeres og styrkes. Det er fokus for denne statusrapport: covid-19: Status ved indgang til 6. epidemiuge (7. april 2020)

Indgangen til 5. epidemiuge

Rapporten fokuserer på sundhedsberedskabets og sundhedsvæsenets håndtering af epidemien og skal danne grundlag for den sundhedsfaglige rådgivning til det politiske beslutningsniveau. Rapporten bliver ugentligt opdateret: Status ved indgangen til 5. epidemiuge (30. marts 2020)

Indgangen til den tredje uge af epidemiens første bølge

Notatet beskriver den aktuelle status ved indgangen til tredje epidemiuge: Status på covid-19 ved indgangen til den tredje uge af epidemiens første bølge (23. marts 2020)

Epidemiens første bølge

Denne rapport giver en status på epidemiens udvikling og beskriver den første uges indsats under afbødningsstrategien. Desuden beskrives de mulige tiltag og strategier, der planlægges for at opskalere sundhedsberedskabet ift. at sikre beredskabsindsatsen og mindske smittespredning og sygdomsbyrde samt begrænse afledte effekter i samfundet: Epidemiens første bølge. Status og strategi (23. marts 2020)

Opdateret 06 JAN 2022