xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Impetigo

07 JUN 2017

Dette baggrundsnotat i NRL vedrører de lægemidler, der kan anvendes til topikal behandling af impetigo hos børn og voksne i almen praksis.

Det anbefales, at hudforandringerne podes, når patienten henvender sig første gang for at afgøre resistens og følsomhed. Resultatet af denne podning kan være afgørende i behandlingen, hvorfor rekommandationerne i baggrundsnotatet ikke nødvendigvis er gældende for patienter, hvor dette resultat foreligger.

Baggrundsnotatet omfatter ikke patienter med indikation for systemisk antibiotisk behandling. Sundhedsstyrelsen har udgivet Vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og unge fra 2013, der beskriver smitte og forholdsregler for impetigo hos børn.

I baggrundsnotatet indgår to lægemidler, fusidin og mupirocin, der sammenlignes både med ingen antibiotisk behandling og med hinanden. Begge lægemidler er indiceret til topikal behandling af læsioner, som skyldes følsomme stammer af Staphylococcus aureus og Streptococcus pyogenes.

Fusidin og mupirocin har god effekt vurderet ved remission og/eller bedring af hudforandringen og få bivirkninger vurderet som hudreaktioner på applikationsstedet. Fusidin rekommanderes kun i særlige tilfælde ved behandling af impetigo, da brugen af stoffet kan øge risikoen for resistensudvikling. Det er bred enighed om, at mupirocin bør forbeholdes eradikering af methicillin resistente staphylococcus aureus (MRSA), hvorfor stoffet ikke rekommanderes til behandling af impetigo. Antiseptisk behandling bør være afprøvet, før behandling med fusidin overvejes.

Baggrundsnotat

Topikal behandling af impetigo

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsversion

Specialistgruppe

  • Niels Erik Møller (Dansk Selskab for Almen Medicin)
  • Jesper Lillesø (Dansk Selskab for Almen Medicin)
  • Lars Erik Bryld (Dansk Dermatologisk Selskab)
  • Uffe Koppelhus (Dansk Dermatologisk Selskab)

Habilitetserklæringer