xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vaccination mod influenza og covid-19

Vaccination foregik i perioden 1. oktober 2023 - 15. januar 2024.

 

Alle kan blive smittet med influenza og covid-19, og langt de fleste får blot et mildt forløb. Men for nogle kan influenza og covid-19 give et alvorligt sygdomsforløb og medføre indlæggelse og i værste tilfælde være livstruende.

Vaccination mod influenza og covid-19 nedsætter risikoen for et alvorligt sygdomsforløb. Derfor anbefaler vi vaccination til dig, der er i risiko for et alvorligt forløb med influenza og covid-19.

Husk at følge vores smitteforebyggende råd, så er du med til at stoppe smitten med både influenza og covid-19.

Forebyg smitsomme sygdomme

Pjece om vaccination

Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination, og hvordan foregår vaccination?

+65 årige

77 % er vaccineret mod covid-19 og 78 % mod influenza fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024

Spørgsmål og svar om vaccinationer

1. Hvem kan blive vaccineret mod influenza og covid-19?

Risikoen for at blive alvorligt syg af influenza og covid-19 stiger med alderen. Derfor bliver alle over 65 år og derover tilbudt vaccination mod begge sygdomme.

Langt de fleste under 65 år er ikke i risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Der er dog en række sygdomme og tilstande, som øger risikoen for et alvorligt sygdomsforløb med influenza og covid-19, fx hvis man har en kronisk lungesygdom eller svært nedsat immunforsvar. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at man også bliver vaccineret, hvis man er under 65 år og er i øget risiko for et alvorlig sygdomsforløb.

Hvis du er i tvivl, om du er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, så se mere nedenfor:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende personer på 18-65 år tilbydes vaccination mod influenza og covid-19: 

 • Personer med kronisk sygdom, herunder:
  • Personer med kroniske lungesygdomme
  • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx personer med immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling
  • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Personer med kronisk lever- eller nyresygdom
  • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med alvorlig reumatologisk sygdom, alvorlig neurologisk sygdom, korttarmssyndrom
 • Personer med svær overvægt (BMI>35)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig influenza eller covid-19

 

Førtidspensionister og børn i alderen 2-6 år bliver desuden tilbudt gratis vaccination mod influenza.

Vaccination af børn under 18 år med kronisk sygdom, som ikke er omfattet af det generelle tilbud om sæsonvaccination mod influenza af 2-6-årige, sker efter lægelig vurdering og rådgivning. For covid-19 sker vurderingen altid ved speciallæge i pædiatri. Kun få børn har behov for sæsonvaccination mod covid-19 og/eller influenza og  Sundhedsstyrelsen henviser til Dansk Pædiatrisk Selskabs retningslinjer for hvilke børn der kan tilbydes vaccination mod covid-19 og influenza.

2. Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Du kan blive vaccineret fra den 1. oktober 2023 til og med den 15. januar 2024.

3. Hvor kan jeg blive vaccineret?

Du kan blive vaccineret på regionale vaccinationssteder, som ligger mere end 50 steder rundt i landet. Du kan også blive vaccineret på udvalgte apoteker.

Du bestiller tid på www.vacciner.dk. Her kan du finde det sted og den tid, der passer dig bedst. 

Få et overblik over alle vaccinationsstederne her

Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid til vaccination, kan du ringe til din region. Du kan finde deres telefonnummer her: 

For beboere på plejehjem er der et særligt vaccinationstilbud, da de kan blive vaccineret på deres plejehjem. Det gælder også særlige borgere, som skal vaccineres i eget hjem. 

4. Får jeg en invitation?

Hvis du er 65 år og derover, får du en invitation i din Digital Post. Du kan se din Digital Post på borger.dk, e-Boks og mit.dk. Hvis du er fritaget for Digital Post, får du en invitation med posten.

Hvis du er under 65 år, men har en sygdom eller tilstand, som gør, at du bliver anbefalet vaccination får du ikke en invitation. Du skal i stedet gå direkte ind på www.vacciner.dk, hvor du har mulighed for at bestille tid på baggrund af en tro- og love erklæring.

5. Jeg har modtaget flere invitationer til vaccination, hvordan skal jeg forholde mig?

Mange personer har modtaget flere invitationsbreve til vaccination mod influenza og covid-19. Den officielle invitation, som Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut udsender, kan du se her: 

Invitationsbreve med tilbud om vaccination

Invitationen udsendes til alle personer på 65 år og derover.

Først når du har modtaget denne invitation, kan du bestille tid til vaccination på www.vacciner.dk.

Hvis du er under 65 år og anbefales vaccination, fordi du er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, modtager du ikke en invitation fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, men du kan bestille tid på www.vacciner.dk fra den 20. september 2023.

De øvrige invitationsbreve, som du måske har modtaget, udsendes som en del af en undersøgelse.

6. Hvordan bestiller jeg tid?

Har du modtaget en invitation, fordi du anbefales vaccination på baggrund af din alder, kan du bestille tid til vaccination i et center på www.vacciner.dk, når du har modtaget invitationen. Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid til vaccination, kan du ringe til din region.

Hvis du er under 65 år og anbefales vaccination på baggrund af din sygdom/tilstand vil du ikke modtage en invitation. Du skal derfor selv gå ind på www.vacciner.dk og bestille en tid. Inden du kan bestille en tid skal du udfylde en tro-og-love-erklæring på, at du tilhører en gruppe, som anbefales vaccination.

7. Hvornår kan jeg bestille tid til vaccination?

Hvis du er 65 år eller derover, modtager du en invitation i Digital Post i løbet af de næste uger.

Hvis man er fritaget for Digital Post, modtager man en invitation med posten. Når man modtager sin invitation, kan man bestille en tid til sin vaccination på www.vacciner.dk. Man kan blive vaccineret frem til 15. januar 2024. Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid til vaccination, kan du ringe til din region. 

Forældre til børn i alderen 2-6 år vil også i løbet af de næste par uger modtage en invitation i Digital Post, hvorefter de kan bestille tid på www.vacciner.dk. 

Hvis man er under 65 år og anbefales vaccination, fordi man er i øget risiko for et alvorligt forløb, fx på grund af visse kroniske sygdom, vil man ikke modtage en invitation. Man skal i stedet gå direkte ind på www.vacciner.dk, hvor man fra den 20. september har mulighed for at bestille tid på baggrund af en tro-og-love-erklæring. Hvis man er i tvivl, om man er omfattet af vaccinationstilbuddet, kan man læse mere på www.vacciner.dk eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du er under 18 år og anbefales vaccination, fordi du er i øget risiko for et alvorligt forløb, fx på grund af kronisk sygdom, vil du ikke modtage en officiel invitation fra Sundhedsstyrelsen. Hvis du er 15-17 år kan du fra den 23. oktober gå direkte ind på www.vacciner.dk, hvor du har mulighed for at bestille tid til influenzavaccination på baggrund af en tro- og love erklæring. Forældre til børn under 15 år kan fra den 23. oktober ligeledes gå ind på www.vacciner.dk, hvor de har mulighed for at bestille tid til influenzavaccination på baggrund af en tro- og love erklæring. Vaccination mod covid-19 for personer under 18 år, sker efter lægelig vurdering af en speciallæge i pædiatri.

Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid til vaccination, kan du ringe til din region. Du kan finde deres telefonnummer her:

 • Region Hovedstaden: Telefon: 38 64 99 00
 • Region Sjælland: Telefon 70 20 42 33
 • Region Syddanmark: Telefon 99 44 07 17 (tast 1)
 • Region Midtjylland: Telefon 70 23 24 15
 • Region Nordjylland: Telefon 97 64 84 63

8. Kan jeg blive vaccineret mod covid-19 og influenza på samme tid?

Ja. Du kan trygt blive vaccineret mod influenza og covid-19 på samme tid.

Man må dog ikke blande vaccinerne i samme sprøjte, så du skal have 2 stik.

9. Er der bivirkninger ved vaccinerne?

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod influenza og covid-19. Nogle får feber, hovedpine eller bliver øm i området, hvor de er blevet vaccineret. Det er helt almindelige bivirkninger, som går over af sig selv.

Det er meget sjældent, at nogen får svære allergiske reaktioner efter vaccination. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk reaktion efter en vaccination eller efter injektion med et andet lægemiddel, bør du tale med en læge, før du bliver vaccineret.

Hvis du har mistanke om langvarige bivirkninger efter covid-19 vaccination, kan det være en god ide at tale med en læge om det. Hvis man oplever at have fået alvorlige eller langvarige bivirkninger efter covid-19 vaccination er der mulighed for at søge om erstatning.

Du kan læse mere hos Patienterstatningen om erstatning efter covid-19 vaccination

10. Hvorfor skal personer under 65 år som udgangspunkt ikke vaccineres?

Vi ved, at alder er afgørende for, hvor syg man bliver af influenza og covid-19.

Derfor tilbyder vi som udgangspunkt ikke vaccination til personer under 65 år, med mindre de lider af en bestemt kronisk sygdom eller har en tilstand, som øger deres risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

11. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg er syg?

Hvis du har feber på 38 grader eller derover eller har en akut alvorlig infektion som fx lungebetændelse, så skal du vente med at blive vaccineret.

Du kan godt blive vaccineret, hvis du har let temperaturstigning eller er forkølet.

Gravide

Er du gravid, er du i øget risiko for komplikationer, hvis du får influenza eller covid-19. Vaccination beskytter både dig og dit ufødte barn.
Vaccination af gravide

+65 år

Når du er fyldt 65 år, er du i øget risiko for at blive alvorligt syg af både influenza og covid-19, også selvom du er rask. Vaccination beskytter dig mod et alvorligt sygdomsforløb
Vaccination af +65 årige

Personer med kronisk sygdom

Lever du med en kronisk sygdom, er din krop og immunforsvar dårligere rustet til at håndtere influenzasygdom - uanset din alder.
Vaccination af personer med kronisk sygdom
""

Influenzavaccination til børn

Vaccination mindsker risikoen for, at børn bliver syge af influenza. Børn vaccineres med en næsespray.
Influenzavaccination til børn