xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af But Why kampagnen - År 4

Kampagnen But Why har til formål at til forebygge rygestart blandt børn og unge i alderen 14-19 år. Kampagneevalueringen fremlægger resultater fra en kvantitativ unge-måling.

EVALUERINGER 23 MAR 2022

Grundet travlhed med håndtering af covid-19 i 2020 var det ikke muligt at gennemføre en evaluering af indsatsen på sociale medier, som vi gjorde de første tre år. Derudover var forudsætningerne for både kampagnen i 2020 og gennemførsel af evalueringen påvirkede af skolenedlukningerne. Derfor bør evalueringsrapporten fra 2020 læses med disse forbehold.

Indhold

  1. Summary – Konklusioner og anbefalinger
  2. Baggrund og Metode
  3. Resultater – Kendskab
  4. Resultater – Budskab, Relevans & Liking
  5. Resultater – Kampagnens effekt ift. egen adfærd og refleksion
  6. Resultater – Profiler og baggrundsinformation
  7. Resultater - Udvikling