xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Rehabilitering af patienter med prostatakræft

Retningslinjen giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet i rehabilitering af patienter med prostatakræft. Retningslinjen er opdateret i 2020, eftersom det blev vurderet, at der var kommet ny evidens på udvalgte emner siden den oprindelige publicering i 2016.

ANBEFALINGER 25 MAJ 2021

Omkring 4.500 mænd får hvert år konstateret prostatakræft. For de fleste får diagnosen stor indflydelse på deres liv, og behandlingen kan medføre stort ubehag og adskillige bivirkninger. Bivirkningerne kan dog afhjælpes eller lindres, hvis der bliver sat ind med en rehabiliterende indsats, som kan fremme funktionsevne og livskvalitet hos de ramte. 

Opdateringen af retningslinjen har forbedret det videnskabelige grundlag for enkelte anbefalinger og afspejler nu den nyeste viden inden for området. Vi har opdateret anbefalingerne for systematisk vurdering for depression, superviseret træning og sexologisk rådgivning.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret rehabilitering af patienter med prostatakræft, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser mm. på området.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for rehabilitering af prostatakræft (pdf)

National klinisk retningslinje for rehabilitering af prostatakræft (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Quick guide English

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

PICO spørgsmålene indgår samlet i retningslinjen.

Engelsk oversættelse af PICO 2

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR (2020)

AMSTAR (2016)

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (2020, pdf)

PICO 1 (2020, RevMan5)

PICO 2 (2020, pdf)

PICO 2 (2020, RevMan5)

PICO 4 (2016, pdf)

PICO 4 (2016, RevMan5)

PICO 5 (2020, pdf)

PICO 5 (2020, RevMan5)

PICO 7 (2016, pdf)

PICO 7 (2016, RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (2020)

Søgeprotokol for sekundær og primær litteratur (2020)

Søgeprotokoller (2016)

Flowcharts (2020)

Flowcharts (2016)