xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalingerne om, hvilke personer der kan betragtes som værende i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

RETNINGSLINJER 25 MAJ 2020

Anbefalingerne indholder følgende:

 1. Introduktion
 2. Personer i øget risiko
 3. Generelle anbefalinger
 4. Anbefalinger for personer i øget risiko
 5. Anbefalinger i forbindelse med sociale sammenhænge herunder arbejdspladser og -fællesskaber, foreningsliv og private sammenkomster
 6. Anbefalinger for pårørende
 7. Husk livet i hele dets længde

 

Versioner

25. maj: Præcisering af tilstande, som følge af visse immundæmpende behandlinger.

20. maj: Rettelse på side 9 i boksen ’Personer, hvor det er veldokumenteret, at der er øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb’, hvori ’Personer med overvægt’ er gennemført.

19. maj: En præcisering af anbefalinger i forhold til egen læges og arbejdsgivers rolle og opgave i forhold til personer i øget risiko.

12. maj: Anbefalingerne er opdateret i forhold til d. 6. maj 2020 vedrørende:

 • Præcisering af, at personer i øget risiko og disses samboende pårørende, der er ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren, ikke skal varetage funktioner, der indebærer tæt kontakt med borgere/patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19.
 • Præcisering af hvilke gravide, der skal have hjemmearbejde fra graviditetsuge 28.
 • Ændring af anbefalet temperatur ved tøjvask og brug af håndklæder.
 • Anbefalingerne erstatter nu Håndtering af COVID-19: Medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren, der tilhører særlige risikogrupper.

6. maj: Sidste afsnit på side 8 er præciseret i henhold til hensigten, da det før kunne misforstås, hvilke personer i hvilke sektorer, der var tale om.

1. version blev udgivet 4. maj

 

Fagligt grundlag

Anbefalingerne er baseret på en afdækning af den nuværende viden om COVID-19.

Læs mere i rapporten Personer med øget risiko ved COVID-19