xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af hjernemetastaser - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 23 APR 2018

Denne nationale kliniske retningslinje er en opdateret version af den tidligere udgivne nationale kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser fra 2014.

At Sundhedsstyrelsen har valgt at opdatere den nationale kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser skyldes, at lokalbehandling (stereotaktisk strålebehandling) er blevet mere udbredt i behandlingen af hjernemetastaser siden 2014, samt at arbejdsgruppen vurderede, at der var kommet ny forskningsbaseret viden generelt på dette område.

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til behandling af patienter med hjernemetastaser. Retningslinjen har fokus på, hvilke onkologiske og neurokirurgiske behandlinger der er aktuelle for patientgrupperne, samt hvilke faktorer der skal lægges vægt på, når man vælger en specifik behandling for den enkelte patient.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (opdateret 2018, pdf)

PICO 1 (opdateret 2018, RevMan5)

PICO 2 (2014, pdf)

PICO 3 (2014, pdf)

PICO 6 (2014, pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Opdateret søgning på guidelines

Opdateret søgning på PICOs

Flowcharts (2018)

Flowcharts (2014)