Engelsk

Faglig visitationsretningslinje - Visitation til kirurgisk behandling af svær fedme

Visitationsretningslinjen sætter rammerne for, hvornår en person kan henvises til vurdering i offentligt regi med henblik på fedmekirurgi samt hvilke forhold der skal tages i betragtning forud for tilbud om et fedmekirurgisk indgreb.

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER 19 MAJ 2017

Visitationsretningslinjen sætter rammerne for, hvornår en person kan henvises til vurdering i offentligt regi med henblik på fedmekirurgi, samt hvilke forhold der skal tages i betragtning forud for tilbud om et fedmekirurgisk indgreb.