xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati) - ikke gældende

Anbefalingerne ikke længere gældende

ANBEFALINGER 21 MAJ 2015

Den nationale kliniske retningslinjer for nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati) forholder sig til ikke-kirurgiske behandlingsmuligheder. Det anbefales bl.a. at informere patienter med nyopstået cervikal radikulopati om sygdommens karakter, det forventede, godartede forløb og smertemekanismer, samt at give individuel vejledning i hensigtsmæssig adfærd og smertehåndtering. Derudover anbefales det at vejlede patienterne til at være fysisk aktive og opretholde generel træning.

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer i den ikke-kirurgiske behandling, og retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer og behandlingsvejledninger på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for de ikke-kirurgiske behandlinger.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken (cervikal radikulopati) (pdf)

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken (cervikal radikulopati) (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

GRADE evidensprofiler (pdf)

GRADE PICO 2 (pdf)

GRADE PICO 4 (pdf)

GRADE PICO 9 (pdf)

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 2 (all outcomes, RevMan5)

PICO 2 (final, RevMan5)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 9 (all outcomes, RevMan5)

PICO 9 (final, RevMan5)

Forest plot (ledmobilisering smertefunktion)

Forest plot (motorisk kontrol, øvelser, funktion)

Forest plot (motorisk kontrol, øvelser, smerte)

Forest plot (traktion, funktion)

Forest plot (traktion, smerte)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokoller (opdateret 2018)

Søgeprotokoller for guidelines

Søgeprotokoller for primær litteratur

Søgeprotokoller for sekundær litteratur

Flowcharts I

Flowcharts II