xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rehabilitering til patienter med multipel sklerose

02 JUN 2014

Med satspuljeaftalen for 2014 er der afsat 15 mio. kr. i til en midlertidig udvidelse af fritvalgsrammen til Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev. Udvidelsen skal tilgodese nogle af de patienter, der står på den nuværende venteliste, således at de patienter, der har størst behov for Sclerosehospitalernes tilbud, får gavn af disse. 

I forbindelse med udmøntningen af satspuljebevillingen nedsatte Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe, som er fremkommet med anbefalinger til anvendelse af puljen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 

Link

Rehabilitering til patienter med multipel sklerose på Sclerosehospitalerne