xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis

LOVE OG REGLER 20 DEC 2013

Disse principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Danske Regioner/regioner og KL/kommuner samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Hensigten har været at udarbejde vejledning og principper, som skal understøtte kommuner, regioner og de praktiserende lægers arbejde med praksisplaner for almen praksis. Arbejdet skal ses som led i den rådgivningsforpligtelse, som Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsplaner.

Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis