xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering

Denne MTV er udarbejdet på foranledning af Sundhedsstyrelsens diabetesstyregruppe, som har anmodet om udarbejdelse af en MTV vedr. organisering af diagnostik og behandling af diabetiske fodsår.

04 MAR 2011

Denne MTV er igangsat på foranledning af Sundhedsstyrelsens diabetesstyregruppe, som har anmodet om udarbejdelse af en MTV vedr. organisering af diagnostik og behandling af diabetiske fodsår. Diabetesstyregruppen diskuterede i november 2008 behovet for en MTV vedr. diabetiske fodsår, og der var her stor enighed om, at fodsårsområdet kræver et særligt fokus, idet der mangler en afklaring af, hvordan diagnostik og behandling bedst organiseres.

MTVen skal således levere et grundlag for vurdering af, om der er behov for at tilpasse organiseringen og for at udarbejde nationale kliniske retningslinjer på området. I rapporten fokuseres på at levere relevant, alsidig evidensbaseret viden om:

  • effekten af diagnostik og behandling af diabetiske fodsår
  • patienters oplevelse af sygdommen og af organiseringen af diagnostik og behandling
  • den nuværende organisering og hvordan diagnostik og behandling hensigtsmæssigt tilrettelægges fremover
  • de økonomiske omkostninger ved diabetiske fodsår.

Formater: