xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Health Literacy - Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner

08 DEC 2009

Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

Begrebet health literacy bliver i stigende omfang brugt i den engelsksprogede sundhedsfremme og forebyggelse som en vigtig del af menneskers mulighed for at forebygge sygdom og for at fremme og fastholde egen sundhed. Begrebet har endnu ikke vundet indpas i Danmark, og der findes derfor ikke et tilsvarende dansk begreb.

Formålet med dette notat er at skabe overblik over den aktuelle internationale viden om health literacy samt at sætte begrebet i relation til den danske kommunale forebyggelseskontekst. Notatet vil indgå i Sundhedsstyrelsens videre arbejde og er tilgængelig for andre interesserede på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Notatet indeholder en fremstilling af de væsentligste retninger inden for health literacy, herunder sammenhængen med begrebet empowerment, samt en fremstilling af konsekvenserne af vanskeligheder med at tilegne sig og anvende viden om sundhed. Desuden synliggør notatet, at den internationale udvikling på området kan være til inspiration, når man beskæftiger sig med folks evne til at tilegne sig og anvende sundhedsrelateret viden i en dansk forebyggelseskontekst. Den internationale litteratur om health literacy omhandler elementer som i forvejen indgår i den danske kommunale forebyggelse og sundhedsfremme, som fx styrkelse af viden og motivation gennem mundtlig kommunikation og styrkelse af borgernes handleevne i forhold til egen sundhed.

Health Literacy