xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alfa-1 antitrypsin-mangel - en medicinsk teknologivurdering

06 MAR 2008

Antitrypsin-mangel er en medfødt, forholdsvis sjælden sygdom. Det skønnes, at der fødes ca. 40 børn med denne mangelsygdom årligt.

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) publicerede i februar 2007 en medicinsk teknologivurdering om behandling af antitrypsin-mangel ved regelmæssig indgivelse af renfremstillet alfa-1 antitrypsin. Oversat lyder titlen: ”Human alfa-1-proteinase inhibitor til patienter med alfa-1-antitrypsin-mangel”. Den canadiske rapport undersøger gennem en systematisk litteraturgennemgang den kliniske effekt af alfa-1 antitrypsin-behandling og omkostningseffektivitet af behandlingen.

Formålet med denne kommentering er dels at formidle den canadiske rapports analyseresultater kortfattet, og dels at vurdere, hvorvidt de kliniske og økonomiske effekter af at tilbyde behandling med alfa-1 antitrypsin, kan overføres til dansk kontekst. 

Formater: