xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Retningslinier for diagnostik ved mistanke om infektion med fugleinfluenzavirus A(H5N1) hos mennesker

ANBEFALINGER 12 FEB 2004

Højpatogen aviær influenza A(H5N1) er et klassificeret agens, som kræver P3+ laboratoriefaciliteter. Forsøg på isolation af virus fra patienter der opfylder ovenstående kriterier bør ikke udføres, med mindre sådanne faciliteter er til rådighed. Kliniske prøver fra patienter mistænkt for fugleinfluenza kan undersøges i et klasse 2 laboratorium ved PCR og andre kommercielt tilgængelige diagnostiske undersøgelser. Ikke alle testmetoder kan med sikkerhed påvise fugleinfluenzavirus (H5N1). Statens Serum Institut har udviklet en PCR analyse, der kan påvise alle 15 H-typer og alle 9 N typer direkte i kliniske prøver. 

Retningslinier for diagnostik ved mistanke om infektion med fugleinfluenzavirus A(H5N1) hos mennesker