xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nyt månedsblad beskriver, hvordan du kan behandle voksne med nyopståede angst- og urosymptomer

Der er stor usikkerhed om, hvilken medicin der er bedst til behandling af voksne med tilpasnings- og belastningsreaktioner. Derfor beskriver månedsbladet, hvad der står i de nye nationale anbefalinger om kortvarig brug af beroligende lægemidler til voksne med nyopståede angst- og urosymptomer.

12 JUN 2023

Symptomer som nyopstået angst- og uro er en hyppig grund til, at voksne patienter går til lægen. Der er ikke tale om afgrænsede- eller klart definerede tilstande, og derfor findes der ikke nærmere opgørelser over, hvor hyppige symptomerne er. 

”Vi kan se, at forbruget af beroligende lægemidler har ændret sig markant over de sidste år. Der er både et stort fald i antallet af patienter, der er i behandling med benzodiazepiner, og desuden er der færre langtidsbrugere og et lavere forbrug af benzodiazepiner. Men samtidig kan vi se, at forbruget af andre beroligende lægemidler, som for eksempel det antipsykotiske lægemiddel quetiapin i lav dosis, er steget markant. Derfor håber vi, at vi med de nye anbefalinger og denne artikel kan skabe en fælles forståelse for, hvad der er den bedste behandling på det her vanskelige område,” siger Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen.

Behandlingen af nyopståede angst- og urosymptomer skal som udgangspunkt være ikke-farmakologisk. I nogle tilfælde kan symptomerne imidlertid påvirke patienten i en sådan grad, at farmakologisk behandling er nødvendig. I andre tilfælde er ikke-farmakologisk behandling afprøvet, men uden at der er tilstrækkelig effekt, og her kan farmakologisk behandling også være nødvendig.

Formålet med behandlingen er at få en hurtig effekt på symptomerne. Derfor beskriver artiklen, at behandling med oxazepam, pregabalin eller lavdosis quetiapin bør foretrækkes frem for øvrige beroligende lægemidler. Heraf bør oxazepam som udgangspunkt være førstevalg, da det er godkendt til brug ved angst- og urotilstande. Valget af de tre lægemidler må bero på en afvejning af bivirkninger og patientens præferencer og erfaringer.

Behandlingens varighed bør ikke overstige 4 uger, men det må vurderes i hvert enkelt tilfælde. Der bør foretages løbende opfølgning med henblik på vurdering af effekt og bivirkninger. 

Månedsbladet indeholder endvidere en notits omhandlende behandling af nikotinafhængighed. Sundhedsstyrelsen vurderer, at lægemidler til nikotinafvænning kan bruges i en afgrænset periode til afvænning af alle typer af tobaks- og nikotinprodukter.

Rationel Farmakoterapi 3, 2023

National klinisk anbefaling for beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne i almen praksis findes her:

NKA: Brug af beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

Nyt fra IRF om lægemidler