xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Personer i særlig risiko for alvorligt forløb med covid-19 har mulighed for booster-vaccination over sommeren

Frem til at efterårsvaccinationsprogrammet mod covid-19 starter d. 1. oktober 2022, er der mulighed for booster-vaccination til personer, som både har en særlig risiko for alvorligt forløb og som samtidig har en risiko for at blive smittet. Det er den praktiserende læge, der foretager en indivuel vurdering af behovet for vaccination. Langt de fleste vil dog fortsat være godt beskyttet af deres tidligere vaccinationer.

27 JUN 2022

Siden januar har personer i særlig risiko for alvorligt forløb, f.eks. personer med stærkt nedsat immunforsvar eller personer i kræftbehandling, kunnet få en booster-vaccination, hvis deres sygehuslæge vurderede, at de ville have gavn af den ekstra vaccination. 

Sundhedsstyrelsen følger sammen med Statens Serum Institut den aktuelle epidemiudvikling i både Europa og Danmark meget nøje. Vi har i flere lande set stigende smitte med den nye subvariant BA.5, og den er nu også den dominerende variant i Danmark, og smitten stiger i de fleste aldersgrupper. Sundhedsstyrelsen har derfor gennemgået både danske og udenlandske data.

Gennemgangen viser, at den øgede smitte ikke  har givet anledning til øget forekomst af alvorlig sygdom i Danmark.  

”Vi betragter den stigende smitte i Danmark som en mindre sommerbølge. Det har endnu ikke i Danmark givet anledning til, at flere bliver alvorligt syge. Men i andre lande, som for eksempel Portugal, har vi set en mindre overdødelighed, der kan skyldes covid-19. Vi har derfor ud fra et forsigtighedsprincip valgt, at give den praktiserende læge mulighed for at foretage en individuel vurdering af den enkeltes risiko og på den baggrund vurdere, om den pågældende skal gives en booster-vaccination nu”,  siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. 

Når lægen skal vurdere, hvem booster-vaccination lige nu er relevant for, tages der udgangspunkt i en samlet vurdering af den enkeltes risiko for et alvorligt forløb, som er en kombination af både alder og særlige risikofaktorer, samt risikoen for at blive smittet og personens immunitetsstatus. 

Man skal derfor tale med sin læge, hvis man mener, at man vil have gavn af en booster-vaccination nu.  

”Vores vurdering er, at der vil være tale om en mindre målgruppe, som vil have brug for en booster-vaccination lige nu. Det vil være den praktiserende læge, der vurderer behovet, og det kan for eksempel være personer med høj alder og med en række risikofaktorer, som f.eks. alvorlig sygdom, mange forskellige sydomme eller svækket immunforsvar. Og hvor det samtidig vurderes, at de vil have en øget risiko for at blive smittet, både som følge af deres egen immunitet, og det sted de opholder sig”, fortsætter Helene Probst.

Når lægen skal vurdere, hvem booster-vaccination kan være relevant for over sommeren, skal der tages højde for, at efterårsvaccinationsprogrammet forventes at starte 1. oktober for de fleste, og allerede den 15. september for plejehjemsbeboere, modtagere af hjemmehjælp/hjemmepleje samt personer på 85 år eller ældre. 

”Den gruppe, der modtager en booster-vaccination nu, vil også skulle vaccineres igen til efteråret. Vi forventer fortsat en efterårsbølge, og derfor vil det være nødvendigt at gentage booster-vaccinationen. Der skal dog gå mindst 3 måneder mellem to booster-vaccinationer”, siger Helene Probst. 

Sundhedsstyrelsen vil fortsat følge epidemiudviklingen og vil løbende vurdere, om der er bliver behov for yderligere fokuseret vaccinationsindsats for bestemte målgrupper, herunder beboere på plejehjem og personer på 85 år eller ældre, der bor i eget hjem.

Hvor kan man blive vaccineret?

Når lægen vurderer, at en patient kan have gavn af en booster-vaccination allerede nu, kan de enten henvise til vaccination i et regionalt vaccinationscenter, eller vaccinere selv, hvis de har mulighed for det.
Man kan først bestille tid til sin booster-vaccination, når man har fået en henvisning fra egen læge.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinje her Læs Sundhedsstyrelsens gennemgang af den epidemiologiske udvikling Læs FAQ om booster-vaccination henover sommeren