xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalingerne for brugen af test og mundbind i sundhedsvæsenet og ældreplejen bliver lempet

Færre skal fremover testes i sundhedsvæsenet. Desuden behøver besøgende og personale på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet ikke længere at bruge mundbind.

28 APR 2022

Antallet af personer, der bliver smittet og indlagt med covid-19, falder. Med forårets komme er vi desuden mere udenfor, og det gør også, at vi forventer, at faldet i antallet af smittede fortsætter.

Derfor har Sundhedsstyrelsen opdateret retningslinjerne dels for håndteringen af covid-19 i sundhedsvæsenet og dels for forebyggelse af smitte på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen, så de svarer til den nuværende situation.

”Vi går nu mod mere normale tilstande i sundhedsvæsenet og i ældreplejen, og derfor er der ikke behov for at beskytte sig i så høj grad som tidligere på året. Det gør blandt andet, at besøgende og personale ikke længere behøver at bruge mundbind”, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

Det er dermed kun personer med luftvejssymptomer (som forkølelse, hoste med videre), der fortsat anbefales at bruge mundbind i almen praksis, lægevagt og speciallægepraksis.

Personale på hospitaler og på sundheds- og ældreområdet behøver heller ikke længere gå med mundbind ved tæt kontakt til patienter og borgere. Det er dog som altid vigtigt, at personalet følger de nationale infektionshygiejniske retningslinjer, som beskriver hvordan de forebygger smittespredning. Ligeså er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens gode råd til at forebygge smitte, herunder at man bliver hjemme, når man er syg.

”Som noget nyt skal man som udgangspunkt kun testes i sundhedsvæsenet, hvis man har symptomer på covid-19. Derfor vil det kun være i nogle særlige situationer, at personer uden symptomer på covid-19 skal have en test af hensyn til overvågning og smitteforebyggelse”, siger Bolette Søborg.

Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet

Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen

De nationale infektionshygiejniske retningslinjer