xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vi har sammen et ansvar for overvægt

En ny undersøgelse viser, at langt de fleste mener, at overvægt er et personligt ansvar, men samtidig, at vi lever i et fedmefremmende samfund.

26 AUG 2021

Undersøgelsen viser, at tre ud af fire (76 %) mener, at overvægt er et personligt ansvar. Samtidig mener fire ud af fem (81 %), at vi lever i et samfund, der gør det for nemt at røre sig for lidt og spise for meget. 

“Det er vigtigt at slå fast, at udvikling af overvægt ikke kun er den enkeltes ansvar, men også er bestemt af både samfundsmæssige forhold og den enkeltes levekår. Hertil kommer den tilbøjelighed til at tage på, som er genetisk bestemt. Det er derfor også et samfundsansvar at være med til at forebygge overvægt i befolkningen og at arbejde på at reducere stigmatisering af dem, der lever med overvægt og svær overvægt,” siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Tatjana Hejgaard.

Erfaringer viser, at stigmatisering kan reduceres, hvis flere får en større forståelse af den kompleksitet, der ligger bag udviklingen af overvægt og svær overvægt.

Selvom mere end halvdelen af den voksne befolkning lever med overvægt, og hver sjette med svær overvægt, viser flere undersøgelser, at overvægt – og særligt svær overvægt - stadig er forbundet med mobning, diskrimination og stigmatisering. Stigmatisering finder sted bredt i samfundet og har alvorlige psykosociale og fysiske konsekvenser for den enkelte.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen ”Danskernes viden om og holdninger til overvægt og sundhed 2021” er gennemført af Kantar Gallup, der har fået svar fra over 5.000 voksne danskere om deres viden om og holdninger til overvægt og sundhed.

Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2021, og det er anden gang, den gennemføres. Første gang var i 2019. Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen står sammen bag undersøgelsen.