xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vaccination af de 5-11-årige børn skal være med til at stoppe smitten

Sundhedsstyrelsen har gennemgået det faglige grundlag for vaccination af 5-11-årige og på den baggrund besluttet at anbefale vaccination mod COVID-19 til aldersgruppen. Alle børn i gruppen bliver inviteret i løbet af de kommende uger.

26 NOV 2021

This article in English

I Danmark er epidemien i vækst, og smitten ses i høj grad hos børn. Den øgede smitte blandt børn medfører også øget smitte af COVID-19 i samfundet, og det belaster sygehusvæsenet, som i forvejen er presset.

COVID-19 vaccinen fra BioNTech-Pfizer, Comirnaty®, er netop anbefalet af EMA til vaccination af de 5-11-årige børn. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen vurderet, at vaccinen skal anbefales til børn, da det vil være med til at stoppe smittekæder blandt børnene. EU-Kommissionen ventes at godkende brugen snarest, hvorefter vaccination kan begynde.

” Vi står stadig midt i en epidemi. Den smitsomme deltavariant er med til, at vi lige nu har et høj grad af smitte blandt de yngre børn og smitten spreder sig fra børnene til forældre og bedsteforældre. Når vi anbefaler vaccinationen af børn, er det netop for at nedbringe smitten og stoppe smittekæder og for at øge immuniteten i befolkningen. Det er vigtigt for at få kontrol med epidemien,” siger vicedirektør Helene Probst.   

Sundhedsstyrelsen har sammen med en ekspertgruppe gennemgået det faglige grundlag for vaccination af børnene. Sundhedsstyrelsens vurdering er, at det er sikkert og effektivt at vaccinere børn mod COVID-19.

”Vi har gjort alt for at holde skolerne åbne med test og forebyggende initiativer, men vi må konstatere, at der er meget smitte og at det ikke er tilstrækkeligt. Det har stor betydning for både børn og forældres hverdag. Vaccinerne kan være medvirkende til, at børnene får en normal hverdag tilbage ”, siger Helene Probst.

Det er sjældent, at børn bliver alvorligt syge med COVID-19, men børnene kan risikere at smitte deres forældre og bedsteforældre, der kan blive syge. Selv om beskyttelse af børnene ikke er det primære mål, kan vaccination af de 5-11-årige give en større sikkerhed og tryghed for det enkelte barn og familien, fordi det mindsker risikoen for at smitte sårbare familiemedlemmer. Samtidig kan vaccination være med til at sikre, at børnene får en mere normal hverdag uden risiko for hjemsendelser fra skoler, behov for testning, smitteopsporing mv.

”Som epidemien udarter sig lige nu, er det desværre ikke nok at revaccinere, dem, der allerede har fået de første vaccinationer. Hvis vaccinationen af børnene skal nå at have effekt i denne sæson, er det afgørende at gå i gang hurtigst muligt. Derfor vil vi sende invitationerne ud allerede fra lørdag den 27. november,” siger Helene Probst.

Notat: COVID-vaccination af 5-11-årige børn

Læs mere om vaccination af 5-11 årige:

Hjemmeside: vaccination af 5-11 årige

Pjece: Nu kan dit barn på 5-11 år blive vaccineret mod COVID-19

Pjece: Gode råd - Giv dit barn en god oplevelse af vaccination mod COVID-19

Nu kan dit blive barn blive på 5-11 år blive vaccineret mod COVID-19