xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­­styrelsen har opdateret anbefalingerne om vaccinen fra AstraZeneca

Vaccinen mod COVID-19 fra AstraZeneca anbefales nu til alle over 18 år - også til borgere over 65 år. Desuden kan 2. stik fremover planlægges mellem 4. og 12. uge. Det giver mulighed for at sætte flere i gang med deres vaccinationsforløb.

05 MAR 2021

Sundhedsstyrelsen har hidtil anbefalet, at vaccinen mod COVID-19 fra AstraZeneca fortrinsvis blev prioriteret til personer under 65 år. Det skete ud fra overvejelser om det begrænsede datagrundlag i godkendelsesstudierne i personer over 65 år.

For nylig blev der offentliggjort resultater fra et stort studie af udrulningen af vacciner mod COVID-19 i Skotland. Overordnet viser studiet, at der er en markant mindre risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 blandt de vaccinerede sammenlignet med ikke-vaccinerede. Effekten opnås allerede 28-34 dage efter 1. stik, og effekten gælder på tværs af aldersgrupper. I Skotland er de ældre fortrinsvis blevet vaccineret med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca, og effekten blandt gruppen på 80 år og derover skyldes derfor primært vaccinen fra AstraZeneca.

Storbritannien er det land i verden, der har brugt vaccinen mod COVID-19 fra AstraZeneca i længst tid. Det er derfor også på baggrund af deres erfaringer, at vi nu kan udbygge vores viden om vaccinen.

”Resultaterne fra Skotland er glædelige. De viser et stort fald i risiko for indlæggelseskrævende COVID-19, også blandt ældre. Det kunne vi også se en tendens til ud fra de begrænsede data, vi havde fra godkendelsesstudierne af vaccinen. Og det bliver nu bekræftet i stor skala og selv under vilkår, der ikke er underlagt samme kontrol, som i godkendelsesstudierne,” fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

Data viser, at de godkendte vacciner fra AstraZeneca og Pfizer/BioNTech begge har veldokumenteret og sammenlignelig effekt målt på nedsat risiko for indlæggelseskrævende COVID-19.

Vaccinen mod COVID-19 fra AstraZeneca er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur uden en øvre aldersgrænse. Derudover har WHO anbefalet, at vaccinen bruges til alle aldersgrupper over 18 år. På den baggrund og støttet fra erfaringerne fra Skotland er det Sundhedsstyrelsens anbefaling, at vaccinen mod COVID-19 fra AstraZeneca nu anbefales til alle aldersgrupper over 18 år.

Det godkendte interval for 2. vaccination med AstraZeneca er på 4-12 uger og vaccinens overordnede effekt forventes at være ens, uanset hvornår man får sit 2. stik, så længe det sker inden for intervallet. Med baggrund i den praktiske udrulning af vaccinationsprogrammet har Sundhedsstyrelsen indtil nu anbefalet revaccination efter 4 uger eller snarest derefter og senest 12 uger efter 1. stik. For at få mulighed for at vaccinere flere 1. gang vil Sundhedsstyrelsen fremover tilrettelægge tilbuddet således, at 2. stik kan planlægges i hele 4-12 ugers intervallet.

”En tilrettelæggelse af vaccinationsintervallet for 2. stik mellem 4. til 12. uge er fortsat inden for det, der bliver beskrevet i godkendelsesgrundlaget. Samtidig vil det frigøre vacciner fra de begrænsede sendinger vi får, så flere kan modtage 1. stik hurtigere. Dermed når vi hurtigere en immunitet i befolkningen, og vores forventning er også, at det vil føre til bedre epidemikontrol,” siger Bolette Søborg.

Sundhedsstyrelsen følger løbende dokumentationen for effekten af vaccinerne mod COVID-19 for at kunne tilpasse det danske vaccinationstilbud mod COVID-19, sådan at alvorlig sygdom og død som følge af COVID-19 bedst muligt forebygges. 

 

Dokumentation for effekt efter vaccination af større befolkningsgrupper

Der er set en markant effekt målt ud fra nedsat risiko for indlæggelseskrævende COVID-19, efter at man i Skotland indledte vaccination mod COVID-19 af befolkningen.

 

I alt 1,14 millioner personer blev vaccineret enten med vaccinen fra AstraZeneca eller vaccinen fra Pfizer-BioNTech. Herefter blev data opgjort 28-34 dage efter 1. stik og sammenlignede de vaccinerede med gruppen af ikke-vaccinerede.

 

Blandt de vaccinerede kunne der ses en reduktion i indlæggelseskrævende COVID-19, svarende til:

 

  • 94 % for COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca
  • 85 % for COVID-19 vaccinen fra Pfizer-BioNTech

 

På tværs af aldersgrupper kan der også ses en effekt af vaccinationen, da der kan ses en reduktion i indlæggelseskrævende COVID-19 svarende til:

  • 85 % (18-64 år)
  • 79 % (65-79 år)
  • 81 % (80 år og derover)

 

Langt størstedelen af vaccinerede personer på 80 år og derover i Skotland er blevet vaccineret med COVID-19 vaccine fra AstraZeneca.

 

Sundhedsstyrelsen vurderer, at disse resultater fra vaccination af 1,14 millioner personer tydeligt dokumenterer en høj effekt af vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca.

 

Data støtter, at COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca er en effektiv vaccine, der giver de vaccinerede en markant reduktion i risikoen for indlæggelseskrævende COVID-19.