xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny tablet­behandling mod covid-19 bliver et tilbud til smittede personer i øget risiko

Personer i øget risiko, herunder ældre, der er smittet med coronavirus og har symptomer, kan nu kontakte deres egen læge for at få vurderet, om de kan få en ny tabletbehandling mod covid-19.

16 DEC 2021

Tabletbehandlingen reducerer risikoen for et alvorligt forløb med COVID-19. Men man skal i gang med behandlingen senest 5 dage efter, at man har fået symptomer, for at den har en effekt. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man straks kontakter sin praktiserende læge, hvis man får et positivt testsvar og samtidig tror, at man er i målgruppen for at få behandlingen.   

Sundhedsstyrelsens har valgt at anbefale den nye tabletbehandling, selvom den endnu ikke er godkendt af det Europæiske Lægemiddel Agentur (EMA). 

”Vi anbefaler tabletbehandlingen, fordi vi vurderer, at fordelene ved at blive behandlet overstiger ulemperne for de patienter, som har den største risiko for at blive alvorligt syge med covid-19.  Vi forventer, at behandlingen medvirker til, at færre af de patienter, som har en stor risiko for at blive alvorligt syge, bliver indlagt. Samtidig er vi fuldt opmærksomme på, at det er en ny og ikke godkendt behandling, som vi endnu ikke har så meget viden om. Derfor følger vi behandlingen tæt, til vi får mere viden,” siger Kirstine Moll Harboe, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Fordi tabletbehandlingen skal gå i gang senest 5 dage efter, at man har fået symptomer på covid-19, er det vigtigt, at personer i målgruppen kontakter deres praktiserende læge, straks efter de har fået et positivt test-svar. Hvis testsvaret kommer i weekenden eller helligdage, skal man i stedet ringe til vagtlægen eller 1813. 

Sundhedsstyrelsen har beskrevet behandlingen i en pjece, der er målrettet personer i øget risiko ved covid-19. Der er desuden lavet et faktaark og en vurdering af behandlingen til de praktiserende læger (en præparatanmeldelse). Endelig er der også udarbejdet et fagligt notat, der beskriver baggrunden for anbefalingen.

Om covid-19 tabletbehandling

Pjecen Om tabletbehandling for covid-19

Fagligt notat vedr. behandling af COVID-19 med orale antiviralia

Faktaark vedr. behandling med Lagevrio i almen praksis

Præparatanmeldelse Lagevrio

Hvem er i øget risiko for at blive alvorligt syge af covid-19

A. Personer der er 80 år eller ældre, uanset vaccinationsstatus 

 

B. Personer der er uvaccinerede og er 65-79 år

 

C. Personer der er uvaccinerede og er 18-64 år og i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 på grund af alvorlig sygdom.

 

D. Personer, der er vaccineret og under 80 år, men fx har flere forskellige alvorlige sygdomme, som samlet øger risikoen for et alvorligt forløb