xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny gennemgang bekræfter sikkerheden ved vaccination af børn

Sundhedsstyrelsen har gennemgået nyeste viden og erfaringer fra vaccination af børn mod COVID-19. Udenlandske erfaringer, særligt sikkerhedsovervågning fra knap 6 millioner vaccinerede børn i USA, gør, at vi er blevet yderligere betrygget af sikkerheden ved at anvende mRNA-vacciner til børn.

29 JUL 2021

Den nye viden skal give alle et opdateret overblik over erfaringerne med at vaccinere 12-15-årige.

”Både børn og unge, deres forældre og sundhedspersonalet skal have et solidt fagligt grundlag for at vælge vaccination. Og som Sundhedsstyrelse skal vi stå på mål for vores anbefalinger. Derfor har vi gennemgået den nye viden og de erfaringer, der er kommet, siden vi i midten af juni besluttede at anbefale vaccination af børn” siger direktør Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen har også opdateret status på epidemien i Danmark og behovet for vaccineimmunitet:

”Dominansen af den mere smitsomme Delta-variant har kun yderligere underbygget behovet for en større grad af befolkningsimmunitet. Når Danmark om lidt vender tilbage fra ferie, går samfundet og skolerne i gang. Samtidig aftager sæsoneffekten, og i efteråret og vinteren kan både COVID-19 og influenza blusse op, også på trods af stor vaccinedækning i risikogrupper. Desuden er vi kun blevet yderligere betrygget af sikkerheden ved anvendelse af mRNA-vacciner til børn. Så jeg har en klar anbefaling til alle 12-15-årige og deres forældre: bliv vaccineret før skolestart!”.

Vaccinerede børn beskytter andre

Vaccinerede børn stopper smittekæder, så de kan være med til at beskytte ældre og sårbare, der måske har manglende eller aftagende effekt af vaccination. Samtidig kan vaccination af de 12-15-årige også være med til at sikre et trygt og normalt samvær på tværs af generationer, også med familiemedlemmer med risikofaktorer, ligesom vaccination kan være med til at normalisere hverdagen for børnene ved at reducere behovet for testning, hjemsendelse af skoleklasser og smitteopsporing. Vaccination beskytter også børnene mod at blive syge af COVID-19, selvom det er sjældent at de selv bliver alvorligt syge af sygdommen.

Sundhedsstyrelsen vil fortsat følge nøje med i internationale erfaringer og sikkerhedsdata fra vaccination af børn og unge. USA og Israel vaccinerer børn i alderen 12-15 år, og flere europæiske lande tilbyder ligeledes vaccination til børn fra 12 år. Siden man primo maj 2021 begyndte at tilbyde vaccination til børn i USA, har mere end 5,6 millioner 12-15-årige per 27. juli 2021 fået 1. dosis, og cirka 4,3 millioner i samme aldersgruppe er færdigvaccinerede.

Andre landes myndigheder anbefaler ligeledes vaccination af raske 12-15 årige, herunder Danmark, Canada og Irland, mens en række lande enten planlægger vaccination af raske 12-15 årige eller allerede har åbnet op dette, fx Holland, Frankrig, Italien, Belgien, Spanien, Japan og Schweiz.

Mere end hver tredje 12-15-årig har enten bestilt tid eller fået første stik

De 12-15-årige er den sidste gruppe, der er blevet inviteret til vaccination mod COVID-19, og blandt disse har 36 % allerede enten bestilt tid eller blevet vaccineret. Dermed er alle personer over 12 år i Danmark nu inviteret til vaccination mod COVID-19.

”Vi har en imponerende høj tilslutning til vaccinationsprogrammet i Danmark. 83 % af alle inviterede er i gang med et vaccinationsforløb eller er færdigvaccinerede, og vi kan se, at de unge også er kommet godt med. Det er også meget tilfredsstillende at se, at det kun er ganske få, der ikke tager 2. stik. Derfor har vi også store forventninger til, at rigtig mange af de 12-15-årige vil tage imod tilbuddet om vaccination i den kommende tid,” siger Søren Brostrøm.

Ny og mere smitsom variant dominerer

I løbet af den seneste måned er Delta-varianten blevet den absolut dominerende variant af coronavirus i Danmark. Det er en tendens, som også ses i en række andre europæiske lande og i andre dele af verden. Delta-varianten er mere smitsom end den tidligere dominerende variant, og den har i en række lande ført til en betydelig stigning i smitte, sygelighed og dødsfald.

”Den nye smitsomme variant gør, at der er behov for at få en stor immunitet i befolkningen. Derfor er det også vigtigt, at 12-15-årige bliver vaccineret. De kan være med til at sikre, at epidemien kan holdes under kontrol. Vi håber, at flere vil bestille tid, så de kan komme i gang med deres vaccination, før de skal tilbage på skolebænken”, siger Søren Brostrøm.

Læs mere om vaccination

Læs den sundhedsfaglige opdatering af viden om vaccination af børn og unge

Se yderligere data på tilslutning til det danske vaccinationsprogram mod COVID-19

Læs mere om, hvorfor Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af børn (pjece)