xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Høring: Forældretræning til behandling af børn og unge med ADHD

Sundhedsstyrelsen sender i dag en opdateret anbefaling vedrørende forældretræning til behandling af ADHD hos børn og unge i offentlig høring.

22 FEB 2021

ADHD er en lidelse, der er kendetegnet ved gennemgribende opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. Lidelsen påvirker både udvikling og trivsel i de unge år og kan potentielt have konsekvenser ind i voksenlivet.

Indtil nu har man anbefalet, at man kunne overveje at anvende forældretræningsprogrammer til børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD. Men studier peger på, at børn med ADHD helt ned til 3 års alderen kan have gavn af forældretræning.

På den baggrund har en række faglige organisationer ønsket, at Sundhedsstyrelsen opdaterer sin anbefaling. Organisationerne har peget på, at den hidtidige aldersgruppe (6-18 år) ikke er repræsentativ for målgruppen og derfor bør udvides ned til 3 år, da forældretræning ud over at være en behandling også anses som forebyggende for udviklingen af ADHD symptomerne, og for udvikling af følgevanskeligheder, som for eksempel adfærdsvanskeligheder.

Hvad er forældretræning?

Forældretræning er et struktureret program, der har fokus på ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder, og som er målrettet til forældre til børn med ADHD i aldersgruppen 3 til 18 år. Forældretræningen kan leveres i gruppe eller individuelt, afhængigt af forældrenes ønske. Forslag til programmer, der er oversat til dansk sammenhæng, er De Utrolige År og New Forest Parent Training Programme.