xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Vil du have besøg af værdighedsrejseholdet?

Kommuner og private leverandører på ældreområdet kan nu søge om et læringsforløb med Videnscenter for værdig ældreplejes rejsehold med fokus på organisation, ledelse og samarbejde

01 APR 2019

Kommuner og private leverandører på ældreområdet kan nu søge om et læringsforløb med Videnscenter for værdig ældreplejes rejsehold med fokus på organisation, ledelse og samarbejde

Vil du være klogere på, hvordan ledelseskompetencer, strukturer og organiseringer kan være med til at skabe mere værdighed i ældreplejen? Så har du som kommune eller privat leverandør nu mulighed for at søge om et læringsforløb med værdighedsrejseholdet. 

Læringsforløbene bliver skræddersyet til de enkelte kommuner eller leverandører, så det konkrete forløb tager udgangspunkt i ansøgernes behov, udfordringer og målsætninger. Der vil være fokus på rammer, arbejdsgange, snitflader og sammenhæng, og på at styrke ledelseskompetencerne på stedet. Formålet er at øge livskvaliteten for de ældre borgere, der modtager ældrepleje og arbejdsglæden blandt medarbejderne. 

”Med læringsforløbene ønsker vi at styrke den faglige og strategiske ledelse af værdighed i ældreplejen. Gennem forløbene kan lederne fx blive klædt bedre på til, sammen med medarbejderne, at lave indsatser, der i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte ældre og tænker livskvalitet og selvbestemmelse ind i det daglige arbejde,” siger Mads Biering la Cour, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen og daglig leder af Videnscenter for værdig ældrepleje.

Læringsforløbene foregår i en vekselvirkning mellem samtaler med ledelse, arbejde med målsætning, afprøvning, evaluering og justering, refleksion og supervision – evt. tilsat undervisning i forskellige emner. Den primære målgruppe er ledere og udvalgte medarbejdere, som efter forløbet vil opnå kompetencer og redskaber til at bakke op om det daglige arbejde med at styrke værdighed i ældreplejen. 

Puljen er en del af satspuljeaftalen 2018-2021, hvor der blev afsat midler til etableringen af Videnscenter for værdig ældrepleje. Videnscentret skal have fokus på at sikre ældre og deres pårørende en værdig ældrepleje. 

Læs mere om puljen her