Engelsk

Sundheds­styrelsen får sin akkreditering forlænget

Sundhedsstyrelsens enhed for Strålebeskyttelse har netop fået forlænget akkrediteringen for sine laboratorier med fire år.

05 FEB 2019

Sundhedsstyrelsens enhed for Strålebeskyttelse har netop fået forlænget akkrediteringen for sine laboratorier med fire år.

Når man arbejder med ioniserende stråling er det vigtigt at holde øje med, hvor stor strålingsdosis, man selv bliver udsat for. 

Sundhedsstyrelsens enhed for Strålebeskyttelse har flere laboratorier, som kan måle ioniserende stråling. Langt de fleste målinger er dosisovervågning af personale, der arbejder med stråling, men også kalibreringer af måleinstrumenter, der benyttes på sygehusenes specialafdelinger samt kontrolmålinger af miljødosimetre, som benyttes til at måle dosishastighed. 

Med fornyelsen af akkrediteringen er der  sikkerhed for, at målingerne fortsat lever op til de nyeste internationale standarder. Samtidig er det en stor anerkendelse af kompetencerne hos Strålebeskyttelsen i Sundhedsstyrelsen.

”Vi er meget glade for, at vi fortsat kan tilbyde en kompetent måle- og kalibreringsservice til brugere af ioniserende stråling. Det er vigtigt for os at signalere, at vi leverer en kvalitet, der lever op til internationale standarder” siger Mette Øhlenschlæger, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Det er standardprocedure, at en akkreditering tildeles for 4 år ad gangen. Derefter skal man søge om den igen, og laboratorierne skal derefter igen inspiceres af det uvildige danske akkrediteringsorgan, DANAK.

”Vi er nu blevet akkrediteret op mod den nye ISO/IEC 17025:2017 standard, som er en total omskrevet version af den tidligere version af standarden fra 2005.  Vi har derfor inden fornyelsesbesøget gennemgået alle vores procedurer vedrørende laboratorierne for at sikre, at vi lever op til den nye standard,” siger Mette Øhlenschlæger.

Akkrediteringen er tildelt af det danske akkrediteringsorgan, DANAK. Selvom akkrediteringen er fornyet og akkrediteringsstandarden er ny, så er Sundhedsstyrelsens akkrediteringsnummer stadig 503.

Læs mere om laboratorierne

Læs mere om DANAK