xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ny vejledning til røntgenfirmaer

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny vejledning om brug af strålingsgeneratorer, som er rettet mod virksomheder, der f.eks. installerer og servicerer strålingsgeneratorer. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af ny lovgivning på strålebeskyttelsesområdet.

15 NOV 2019

”Det er den første vejledning fra Sundhedsstyrelsen, der henvender sig direkte til røntgenfirmaer, og vi håber at den kan bidrage til større forståelse for, hvordan reglerne kan administreres i virksomhederne”, siger Hanne Waltenburg, der er sektionsleder i Strålebeskyttelse.

Vejledningen beskriver de elementer, der indgår i brug af en strålingsgenerator, og giver anvisninger til, hvordan virksomhederne skal forholde sig til de nye regler for bl.a. tilladelse og underretning. Samtidig gennemgår den de krav til de ”særlige kompetencepersoner”, som blev indført med de nye bekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet i 2018.

”Tidligere fik virksomhederne en røntgenautorisation, der som udgangspunkt dækkede alle typer af indgreb i strålingsgeneratorer. Det er ændret med den ny lovgivning på strålebeskyttelsesområdet. Nu får virksomhederne en tilladelse til en eller flere specifikke typer af brug, hvor brug dækker over en række særlige opgaver, bl.a. fremstilling, installation, eftersyn og kontroller”, forklarer Hanne Waltenburg.

Røntgenautorisationer, der er udstedt af Sundhedsstyrelsen før februar 2018, gælder stadig, hvis virksomhederne fortsat beskæftiger sig med samme type af brug. Sundhedsstyrelsen vil løbende opdatere de gamle autorisationer til tilladelser til de relevante typer af brug.

Se vejledning om strålingsgeneratorer for virksomheder